ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของ WHO และ UN Water ระบุถึงปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดและสุขอนามัยทั่วโลก


รายงานที่ WHO จัดทำร่วมกับ UN Water ระบุว่ายังมีผู้คนอีกหลายร้อยล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาดและบริการด้านสุขอนามัยที่ดีได้

รายงานสหประชาชาติระบุว่ามีประชากรโลกมากกว่า 2,000 ล้านคนที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาดได้มากขึ้น และอีกราว 1,800 ล้านคนมีสุขอนามัยดีขึ้นในช่วงเวลา 10 ที่เก็บข้อมูลคือระหว่างปี พ.ศ 2543-2553 แต่ข่าวร้ายคือยังมีผู้คนอีกหลายร้อยล้านคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำดื่มสะอาดและบริการด้านสุขอนามัยที่ดีได้

คุณ Maria Neira ผอ.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า สุขภาพของคนเหล่านั้นขึ้นอยู่กับการมีแหล่งน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี และยังขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาลประเทศต่างๆด้วย เจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกผู้นี้ชี้ว่าแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตราว 2 ล้านคนเนื่องจากโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารซึ่งเกิดจากการดื่มน้ำสกปรก มีเชื้อโรคปะปนในอาหารและขาดสุขอนามัย โดยสาเหตุต่างๆนั้นสามารถป้องกันได้ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

สำนักงานน้ำของสหประชาชาติหรือ UN Water รวบรวมข้อมูลจากประเทศกำลังพัฒนา 74 ประเทศ จัดทำเป็นรายงานที่ชี้ให้เห็นว่าหลายประเทศยังขาดบุคลากรที่เหมาะสม อีกทั้งขาดแคลนเงินลงทุนในการจัดหาและบำรุงรักษาบริการที่มีอยู่แล้ว

คุณ Bruce Gordon ผู้เขียนรายงานเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดชิ้นนี้ระบุว่าไม่ว่าในเขตเมืองหรือชนบทต่างประสบปัญหาคล้ายกัน คือมีเพียง 7% ของเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศและเพียง 30% ของเงินจัดสรรจากรัฐบาลที่นำไปใช้ในการบำรุงรักษาบริการที่มีอยู่ ซึ่งไม่เพียงพอตอบสนองปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดและขาดสุขอนามัยของประชาชนในหลายส่วนของโลก รวมถึงในอาฟริกา เอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

XS
SM
MD
LG