ลิ้งค์เชื่อมต่อ

WHO ชี้ว่าการขาดแคลนคลังเลือดที่ปลอดภัยเป็นสาเหตุให้ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เสียชีวิตปีละหลายแสนคนทั่วโลก


please wait

No media source currently available

0:00 0:03:34 0:00
Direct link

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าทุกวัน มีผู้หญิงราว 800 คน เสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร เกือบทั้งหมดของผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา โดยกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศอาฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าและเกือบ 1 ใน 3 อยู่ในทวีปเอเชียใต้

Dr. Neelam Dhingra ผู้ประสานงานด้านความปลอดภัยของการถ่ายเลือดแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในหญิงเหล่านี้ส่วนมากสามารถป้องกันได้ Dr. Dhingra กล่าวว่าการเสียเลือดในปริมาณมากระหว่างการตั้งครรภ์ ระหว่างคลอดบุตรและหลังคลอดลูกเป็นสาเหตุหลักเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้มารดาเสียชีวิตมากที่สุดและมีโอกาสที่จะทำให้ผู้หญิงที่แข็งแรงดีเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลทันท่วงที ผู้เชี่ยวชาญแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าการเข้าถึงคลังเลือดที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วเพื่อทำการถ่ายเลือดแก่ผู้ป่วยมีความสำคัญมากในการป้องกันการเสียชีวิต ในหลายประเทศ ยังขาดแคลนคลังเลือดที่ปลอดภัยและที่พร้อมในการใช้งานในกรณีฉุกเฉิน

Dr. Dhingra อธิบายว่าในหลายประเทศ ยังขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีคลังเลือดที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวอีกด้วยว่าการขาดแคลนอาสาสมัครบริจาคเลือดเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ขาดแคลนเลือดในคลังเลือดฉุกเฉิน

Dr. Dhingra กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าในหลายประเทศที่ได้พัฒนาคลังเลือดฉุกเฉินที่มีปริมาณเลือดสำรองไว้มากเพียงพอ จะมีอาสาสมัครบริจาคเลือดโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นประจำ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเลือดที่ได้รับจากอาสาสมัครที่ไม่เรียกร้องค่าตอบแทนเป็นเลือดที่ปลอดเชื้อโรคสูง จึงมีปัญหาน้อยมากในเรื่องความปลอดภัยของเลือดที่ได้รับบริจาคพอๆกับปัญหาทางด้านจรรยาบรรณ

องค์การอนามัยโลกได้เน้นความสำคัญของการก่อตั้งคลังเลือดที่ได้รับบริจาคฟรีจากอาสาสมัครและได้ตั้งกฏให้ประเทศภาคีสมาชิกนำไปเป็นข้อปฏิบัติ องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีการรับบริจาคเลือดประมาณ 108 ล้านครั้งต่อปีทั่วโลกและชี้ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการบริจาคเลือดจากคนในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีประชากรทั้งหมดนับเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลกทั้งหมด

ในขณะที่ประเทศยากจนยังไม่ได้รับการบริการด้านคลังเลือดอย่างเพียงพอ ข้อมูลขององค์การอนามัยโลกชี้ว่าเริ่มมีการบริจาคเลือดโดยอาสาสมัครที่ไม่ได้รับเงินตอบแทนเพิ่มมากขึ้นในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช 2004 – 2012 องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีการบริจาคเลือดโดยสมัครใจและไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นราว 8 ล้านหกแสนครั้งใน 162 ประเทศทั่วโลก ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามมาด้วยอาฟริกา

องค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีหลายประเทศประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิตของมารดาด้วยการปรับปรุงการบริการเลือดบริจาคที่สะอาดและปลอดเชื้อ ประเทศเหล่านี้ได้แก่ กัมพูชา เนปาล บังคลาเทศ แซมเบียและเอธิโอเปีย
XS
SM
MD
LG