ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำลังเรียกร้องให้ดำเนินงานเพื่อขจัดภาวะทุโภชนาการทุกรูปแบบ


องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำลังเรียกร้องให้ดำเนินงานเพื่อขจัดภาวะทุโภชนาการทุกรูปแบบ

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำลังเรียกร้องให้ดำเนินงานเพื่อขจัดภาวะทุโภชนาการทุกรูปแบบ รวมทั้งภาวะพร่องโภชนาการและโรคอ้วนซึ่งพลโลกนับร้อยๆล้านคนประสพอยู่นั้นให้หมดสิ้นไป ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของโลกหกสิบกว่าคนประชุมกันที่สำนักงานใหญ่ของWHOในสัปดาห์นี้เพื่อแก้ไขนโยบายและหาทางออกมาขบแก้ปัญหาที่กำลังขยายวงออกไปนี้

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ภาวะทุโภชนาการในโลกเป็นตัวการทำให้มนุษย์ร้อยละ 11 เป็นโรคต่างๆและเป็นสาเหตุให้สุขภาพอ่อนแอและพิการระยะยาวและว่าภาวะทุโภชนาการทำให้การเจริญเติบโตของเด็กเกือบสามร้อยล้านคนหยุดชะงักและผ่ายผอม องค์การข้างต้นระบุว่า ในแต่ละปี ความเสี่ยงในด้านโภชนาการซึ่งรวมถึงการมีน้ำหนักตัวน้อยเกินสมควร การขาดวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามิน A ธาตุเหล็ก ธาตุไอโอดินและธาตุสังกะสี

ในขณะที่การขาดอาหารก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอย่างร้ายแรงได้นั้น การรับประทานอาหารมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลกระทบในทำนองเดียวกัน ผู้อำนวยการด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพและการพัฒนาของWHO ฟรานเชสโค บรางคา (Francesco Branca) กล่าวว่า เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบสิ่สิบสามล้านคนมีน้ำหนักตัวมากเกินพิกัด

คุณฟรานเชสโค บรังคากล่าวว่า เราพบปัญหาการมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดนี้ในประเทศเดียวกันกับที่ประสพภาวะพร่องโภชนาการ เรามองเห็นว่าปัญหาการมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดนี้กำลังกลายเป็นปัญหาที่เกิดในประเทศกำลังพัฒนา เรื่องการมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดนี้เราพบบ่อยที่สุดในแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแอฟริกาเหนือ ขณะนี้เราสามารถพูดได้ว่าจำนวนเด็กที่น้ำหนักตัวเกินพิกัดในประเทศกำลังพัฒนานั้นมีมากกว่าในประเทศที่เจริญแล้วเสียอีก

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในหมู่ประชากรโลกหนึ่งพันห้าร้อยล้านคนนั้น หนึ่งในสามเป็นผู้มีน้ำหนักตัวเกินพิกัดและว่าในหมู่เด็กๆจำนวนสี่สิบสามล้านคนผู้มีน้ำหนักตัวเกินพิกัดนั้น สามสิบห้าล้านคนอยู่ตามประเทศกำลังพัฒนา เด็กประเภทนั้นมีจำนวนมากที่สุดในเอเชีย แต่เด็กประเภทนั้นกำลังมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดทางแอฟริกา

WHO กล่าวว่าเด็กๆในทุกวันนี้มีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเพราะนั่งๆนอนมากกว่าในอดีต กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรับประทานอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการ WHO ระบุว่าอาหารที่ผ่านการขัดสีและมีพลังงานสูงตามประเทศที่มั่งคั่งนั้นก็มีให้รับประทานในประเทศที่ยากจนเช่นกัน อาหารเหล่านั้นมีน้ำตาลและไขมันมากทีเดียว

ศาสตราจารย์ด้านโภชนาการ รีเบคคา สโตลฟัส (Rebecca Stolzfus)ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลกล่าวว่า ขณะนี้ภาวะน้ำหนักตัวเกินพิกัดและโรคอ้วนมีในทุกประเทศในโลกและว่า การขาดวิตามินและแร่ธาตุมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินพิกัดและโรคอ้วนในหลายๆทางด้วยกัน

อาจารย์ท่านนั้นกล่าวว่า อาหารการกินที่ทำให้เด็กมีน้ำหนักตัวมากเกินพิกัด ซึ่งมีน้ำตาลและไขมันมากๆนั้นมักจะมีวิตามินและแร่ธาตุน้อยเมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้ว แต่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าภาวะน้ำหนักตัวเกินพิกัดหรือโรคอ้วนนั้นเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญธาตุอาหารที่ทรงความสำคัญอย่างเช่นธาตุเหล็ก ดังนั้น คนที่เป็นโรคอ้วนร่างกายจะไม่ซึมซับและเผาผลาญธาตุเหล็กตามปรกติ

อาจารย์ รีเบคคา สโตลฟัสกล่าวด้วยว่า การที่สตรีและเด็กมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าพิกัดเป็นตัวการทำให้คนเหล่านั้นเสียชีวิตก่อนถึงวัยอันสมควรและเกิดความพิการมากกว่าปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันโรคและการบริโภคยาสูบและการมีน้ำหนักตัวมากเกินพิกัดซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้

แต่WHOระบุว่าภาวะน้ำหนักตัวมากเกินพิกัดและโรคอ้วนยังทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงได้ รวมถึงการเป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรก ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิด

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG