ลิ้งค์เชื่อมต่อ

WHO จัดทำคู่มือฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนข้ามเพศ


WHO จัดทำคู่มือฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนข้ามเพศ
WHO จัดทำคู่มือฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนข้ามเพศ

องค์การอนามัยโลกจัดทำคู่มือปฏิบัติด้านสาธารณสุขฉบับแรกที่มีเป้าหมายลดการแพร่เชื้อ HIV/AIDS ในหมู่คนรักร่วมเพศ โดยคู่มือดังกล่าวแนะนำให้ขยายการเข้าถึงการดูแลรักษาและเพิ่มการป้องกันให้แก่ผู้ติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อดังกล่าว

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข่าวดีและข่าวร้ายเกี่ยวกับความพยายามป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ข่าวดีคือมีผู้ติดเชื้อลดลงในกลุ่มประชากรที่รักเพศตรงข้าม แต่ข่าวร้ายคือในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันหรือกลุ่มคนข้ามเพศนั้นกลับมีผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้น WHO ยังระบุด้วยว่าความพยายามป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV จะสำเร็จไม่ได้เลยหากยังไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันหรือกลุ่มคนข้ามเพศได้

Dr. Gottfried Hirnschall ผู้อำนวยการฝ่าย HIV/AIDS ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่ากลุ่มชายรักเพศเดียวกันหรือกลุ่มคนข้ามเพศคือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรคเอดส์ตั้งแต่ค้นพบโรคนี้เมื่อราว 30 ปีก่อน ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

Dr. Hirnschall ระบุว่าโดยเฉลี่ยผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันมีโอกาสติดเชื้อ HIV สูงกว่าประชากรทั่วไปราว 20 เท่า และในบางประเทศมีชายรักเพศเดียวกันติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ถึง 40% จากกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันทั้งหมด โดยอัตราชายรักชายที่ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นนี้มีอยู่ทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาทั่วทุกมุมโลก

ส่วนในกลุ่มคนข้ามเพศซึ่งรวมถึงผู้ที่แปลงเพศแล้วนั้น ข้อมูลของ WHO ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าเป็นกลุ่มที่มีผู้ติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน โดยปัจจุบันกลุ่มคนข้ามเพศที่มีเชื้อ HIV มีอัตราส่วนราว 8-68% ของประชากรกลุ่มคนข้ามเพศทั้งหมด

WHO เชื่อว่ามีหลายสาเหตุที่ทำให้กลุ่มคนรักเพศเดียวกันเหล่านี้มีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงขึ้น โดยเฉพาะลักษณะการใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ Dr. Hirnschall ยังชี้ด้วยว่ากลุ่มคนรักร่วมเพศในหลายประเทศยังคงถูกประณามหรือถูกมองว่าแปลกประหลาด พวกเขาต้องเผชิญกับการกีดกันทางสังคม การล่วงละเมิดหรือความรุนแรง ส่งผลให้คนกลุ่มนี้ต้องมีความสัมพันธ์แบบปกปิดและทำให้พวกเขาไม่กล้าเข้าหาบริการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อ HIV

ผู้อำนวยการฝ่าย HIV/AIDS ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าคู่มือปฏิบัติฉบับใหม่ที่ WHO จัดทำขึ้นมีเป้าหมายเพื่อช่วยประเทศและชุมชนต่างๆขยายบริการที่จำเป็นเพื่อลดการแพร่เชื้อ HIV ในหมู่คนรักเพศเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการป้องกัน การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน HIV ชี้ว่าการขยายบริการต่างๆตามที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ควรกระทำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสำเร็จสูงสุดในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันและกลุ่มคนข้ามเพศทั่วโลก

XS
SM
MD
LG