ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกประกาศว่าไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 หยุดระบาดแล้ว


ดร.มาร์กาเร็ต แชน ผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกประกาศว่า การระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 สิ้นสุดลงแล้ว แต่มิได้หมายความว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 หมดสิ้นไปจากโลก เธอกล่าวด้วยว่าเรื่องสำคัญที่จะต้องทำก็คือพิจารณาทบทวนบทเรียนต่างๆที่ได้รับมาและหาวิธีที่โลกจะร่วมมือกันในการเตรียมรับมือกับไข้หวัดใหญ่ชนิดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเกิดการระบาดครั้งใหม่

ดร.มาร์กาเร็ต แชน ผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าโลกพ้นจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 ขั้นที่หกแล้วและว่าปีที่ผ่านมานับว่าเป็นปีที่ยาวนานและต้องทำงานหนัก เธอกล่าวด้วยว่าจะต้องดำเนินการต่อต้านไข้หวัดใหญ่ชนิดนั้นอย่างแข็งขันต่อไป แต่เธอเองรู้สึกทั้งเหน็ดเหนื่อยและสบายใจพร้อมกันไปที่การระบาดของไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวยุติลง

ดร.มาร์กาเร็ต แชน กล่าวว่า เราต้องพึงสังวรณ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าเราจะต้องคอยระมัดระวังกันต่อไปอีกและไม่นิ่งนอนใจ ดังนั้น เรามีงานที่จะต้องทำอีกมากในอนาคต เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งได้แก่การพิจารณาทบทวนบทเรียนที่เราได้รับมาและหาวิธีการที่โลกจะร่วมมือกันเพื่อเตรียมรับมือไข้หวัดใหญ่ชนิดนั้นให้ได้ดีที่สุดอย่างไรถ้าเกิดหวนกลับมาระบาดอีกในอนาคต ดร.มาการ์เร็ต แชน กล่าวด้วยว่า ถึงแม้โลกจะไม่ต้องหวาดหวั่นอีกต่อไปก็ตาม แต่นั่นมิได้หมายถึงว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 จะหายสูญไปหมดแล้ว เธอกล่าวว่า ประสพการณ์ในอดีตแสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 น่าจะมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดตามฤดูกาลและจะแพร่กระจายอยู่ต่อไปอีกหลายปีข้างหน้า ดร.มาร์กาเร็ต แชน กล่าวด้วยว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับการระบาดก็คล้ายๆกับการคาดการณ์เกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดการระบาดคือทำได้ยากและว่าการคอยระมัดระวังกันต่อไปเป็นเรื่องที่ทรงความสำคัญ

ดร.มาร์กาเร็ต แชน กล่าวว่า เมื่อดูจากหลักฐานและประสพการณ์ที่ได้รับมาจากการระบาดในอดีต น่าจะเป็นไปได้ว่าเชื้อไวรัสจะยังคงทำให้คนในกลุ่มที่อายุยังน้อยป่วยเป็นไข้หวัดดังกล่าวอย่างร้ายแรงได้อย่างน้อยก็ในช่วงหลังจากการระบาดผ่านพ้นไปแล้วนี้ กลุ่มคนที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยงสูงว่าจะล้มป่วยด้วยไข้หวัดดังกล่าวอย่างรุนแรงหรือถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้ก็พอจะเชื่อแน่ได้ว่าจะยังเสี่ยงสูงต่อไปถึงแม้จะเป็นที่หวังกันอยู่ว่าผู้ที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นจะมีจำนวนน้อยลงไป

องค์การอนามัยโลกรายงานว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 ยังมีอยู่ต่อไปอย่างเช่นที่นิวซีแลนด์และอินเดียเป็นต้น

องค์การอนามัยโลกชมเชยประเทศเหล่านั้นว่าตรวจพบและให้การบำบัดรักษาอย่างรวดเร็วและเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นๆควรปฏิบัติตาม

ดร.มาร์กาเร็ต แชน กล่าวว่า โลกเราโชคดีที่ว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 ไม่รุนแรงและเชื้อไวรัสมิได้กลายพันธุ์เป็นประเภทที่ร้ายแรงมากกว่าเดิม อีกทั้งการดื้อวัคซีนก็มิได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายตลอดจนวัคซีนเองก็ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วย เธอกล่าวว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่คนในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนั้นต่อไปเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009

องค์การอนามัยโลกรายงานว่าตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธ์ 2009 เริ่มระบาดในปีพุทธศักราช 2552 ผู้ที่เสียชีวิตเพราะไข้หวัดใหญ่ชนิดนั้นซึ่งผลของการตรวจในห้องแล็บยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วมีจำนวนราวหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยราย แต่พอจะเชื่อได้แน่ว่าผู้ที่เสียชีวิตมีจำนวนมากกว่านั้น แต่คงจะไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนกันไปอีกหลายปีทีเดียว

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG