ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกเตือนให้ชุมชนพึงระมัดระวังไว้ว่าไข้หวัดใหญ่ เอเอช1เอ็น1 หรือไข้หวัดใหญ่2009อาจกลับมาระบาดครั้งใหม่


องค์การอนามัยโลกเตือนให้ชุมชนพึงระมัดระวังไว้ว่าไข้หวัดใหญ่ เอเอช1เอ็น1 หรือไข้หวัดใหญ่2009อาจกลับมาระบาดครั้งใหม่

ผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกเตือนให้ชุมชนต่างๆระมัดระวังการที่ไข้หวัดใหญ่ เอเอช1เอ็น1หรือไข้หวัดใหญ่2009 อาจกลับมาระบาดอีก เพราะไข้หวัดใหญ่ที่ว่านี้ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงอยู่

ผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มาร์กาเร็ท แชน กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่ เอเอช1เอ็นหนึ่ง หรือที่เรียกกันในประเทศไทยว่าไข้หวัดใหญ่ 2009 นั้นแม้ฤทธิ์เดชจะอ่อนลงไป แต่ก็ยังเป็นภัยต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงอยู่ เธอเร่งเร้าเจ้าหน้าที่อนามัยรอบโลกให้ระมัดระวังการที่ไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวจะกลับมาระบาดอีก เธอกล่าวว่า ถึงแม้ WHO จะพิจารณาเห็นว่าไข้หวัดใหญ่ 2009ไม่ได้เป็นโรคระบาดอีกแล้วก็ตาม แต่การระบาดจะมีต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ผู้อำนวยการของ WHO มาร์กาเร็ท แชน กล่าวเปิดการประชุมซึ่งจะดำเนินไปรวมสี่วันของรัฐมนตรีสาธารณสุขจากประเทศทางเอเชียและแปซิฟิกว่า ในช่วงหลังจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ระบาดแล้ว เราคาดหมายว่าจะมีการระบาดตามพื้นที่เป็นแห่งๆไปโดยมีความรุนแรงต่างๆกันและยังมีบางแห่งที่จะมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ดังกล่าวอย่างรุนแรง เรามองเห็นการระบาดแบบที่ว่านี้ในบริเวณสองสามแห่งในโลก ซึ่งรวมถึงภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย และเธอขอเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสยังมิได้หมดสิ้นไป

ในระยะไม่กี่สัปดาห์มานี้มีรายงานว่ามีผู้เป็นไข้หวัดใหญ่ 2009 รายใหม่ๆในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งอากาศกำลังหนาวเย็น ในสัปดาห์นี้ เจ้าหน้าที่อนามัยในประเทศไทยคาดหมายว่า ผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดนั้นอาจมีจำนวนใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่อนามัยของอินเดียรายงานว่า มีผู้เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดนั้นในกรุง นิว เดลี เมืองอุทัยปุระและเมืองชัยปุระ ซึ่งอยู่ในแคว้น มัธยะประเทศ คุณมาร์กาเร็ท แชนกล่าวชมเจ้าหน้าที่อนามัยของอินเดียว่า ดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง ตรวจพบการติดเชื้อ ให้การบำบัดรักษาอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแนะนำให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีที่ประเทศอื่นๆควรนำไปปฏิบัติ

บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านอนามัยของประเทศต่างๆที่มาประชุมกัน ณ กรุงเทพมหานครยังถกกันเกี่ยวกับประเด็นด้านสุขภาพอนามัยซึ่งเกี่ยวโยงกับการที่เขตนาครขยายวงออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่เหล่านั้นกล่าวว่ายิ่งเมืองมีประชาชนแออัดมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งรวมถึงน้ำและอาหารที่แปดเปื้อนสกปรก และวิถีการดำรงชีวิตที่จะนำไปสู่การเป็นโรคอ้วน และการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เรื้อรังอย่างเช่นโรคหัวใจและโรคเบาหวาน

ส่วนประเด็นอื่นๆที่บรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมรวมถึงการขาดความเสมอภาคในระบบสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยด้านอาหารและการเพียรพยายามกำจัดโรคหัดและโรคโปลิโอให้หมดไป

XS
SM
MD
LG