ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐ ถ้าไม่เพิ่มขึ้นภายในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ จะเกิดอะไรขึ้น


ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเพดานหนี้ของสหรัฐ ถ้าไม่เพิ่มขึ้นภายในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ จะเกิดอะไรขึ้น

รัฐสภาสหรัฐออกกฎหมายไว้เมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีที่แล้ว กำหนดให้รัฐสภาเพียงผู้เดียวที่จะเพิ่มเพดานหนี้ของประเทศได้ เวลานี้ ภาระหนี้สินของรัฐบาลสหรัฐชนเพดานแล้วที่ 14.3 ล้านล้านดอลล่าร์ และถ้ารัฐสภาไม่อนุมัติให้เพิ่มเพดานหนี้ รัฐบาลจะประสบปัญหาในการชำระหนี้สินและการใช้จ่ายเงินสำหรับปีงบประมาณนี้ตามที่รัฐสภาอนุมัติไว้ คำถามก็คือ ถ้าไม่เพิ่มภายในวันที่ 2 สิงหาคมตามที่กระทรวงการคลังระบุไว้จะเกิดอะไรขึ้น ทรงพจน์ สุภาผลและนิตยา มาพึ่งพงศ์สนทนากันไว้ในเรื่องนี้ เชิญติดตามรับฟังได้ต่อไปนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG