ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปลาวาฬมีความสุข เด็กซึมเศร้า และเหตุการณ์ 9/11 เกี่ยวข้องกันอย่างไร


รายงานวิจัยสองชิ้นชี้ว่าเหตุการณ์ 9/11 อาจมีผลให้ปลาวาฬทั่วโลกมีสุขภาพดีขึ้นหลายวันหลังเกิดเหตุ และอาจทำให้เด็กเล็กบางคนมีอาการซึมเศร้า

นักวิจัยที่ New England Aquarium ในรัฐแมสซาชูเสตต์ชี้ว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่ 11 ก.ย พ.ศ 2544 ดูเหมือนปลาวาฬทั่วโลกจะมีความสุขมากขึ้น

รายงานวิจัยที่เปิดเผยโดย นสพ. Washington Post ระบุว่า จากการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของปลาวาฬอย่างต่อเนื่องมา 11 ปีเต็ม พบว่าสุขภาพและพฤติกรรมของปลาวาฬทั่วโลกดีขึ้นหลายวันหลังเกิดเหตุการณ์ 9/11 เนื่องจากกิจกรรมการเดินเรือที่วุ่นวายในมหาสมุทรต่างๆ ถูกระงับไว้ในช่วงนั้นเพราะความกังวลด้านความปลอดภัย นั่นทำให้สรรพเสียงใต้ทะเลสงบลง และทำให้ความเครียดของปลาวาฬในช่วงเวลานั้นลดลงด้วยเช่นกัน โดยข้อมูลเรื่องนี้กลายเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาว่า ปลาวาฬและสัตว์ทะเลต่างๆที่ใช้เสียงในการสื่อสารและเดินทางนั้น ได้รับอันตรายจากเสียงใต้ทะเลหรือไม่อย่างไร

นอกจากผลกระทบที่เกิดกับปลาวาฬแล้ว รายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งระบุว่า จากการสำรวจข้อมูลสตรีในนครนิวยอร์คที่ตั้งครรภ์ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 ประมาณ 1,700 คน พบว่ามีจำนวนมากที่มีโอกาสถ่ายทอดอาการเครียดหลังเกิดความบอบช้ำทางจิตใจหรือ PTSD ให้แก่ลูกน้อยที่ยังไม่ลืมตาดูโลก

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism พบว่าเด็กเล็กหลายคนที่มารดามีอาการ PTSD ในช่วงนั้น ตัวเด็กเองเมื่อคลอดออกมาก็มีระดับสารฮอร์โมนคอร์ติโซลในระดับต่ำ ซึ่งเป็นลักษณะของโรคเครียดหรือซึมเศร้าแบบ PTSD ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการถกเถียงกันเรื่องผลการวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ว่าระดับฮอร์โมนครอ์ติโซลต่ำในเด็กเล็กนั้นอาจเกิดจากปัจจัยอื่นได้เช่นกัน

ผลกระทบจากเหตุการณ์ 9/11 ที่นักวิจัยเชื่อว่ามีต่อปลาวาฬและเด็กเล็กนี้ เป็นเพียงสมมติฐาน 2 ชิ้นจากตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายที่ว่ากันว่าเป็นผลมาจากวินาศภัยเมื่อ 11 ปีก่อน ซึ่งรวมถึงการที่ยอดขายยาเสพติดบางประเภทลดลง อัตราการฆ่าตัวตายลดลงในอังกฤษ และอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ้นในสหรัฐ
XS
SM
MD
LG