ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักจิตวิทยาศึกษาเหตุผลที่ผู้มีฐานะดีและร่ำรวยมีความโน้มเอียงที่จะโกหกหรือโกงแม้ในเรื่องเล็กน้อย


นาย Paul Piff นักศึกษาระดับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐคาลิฟอร์เนีย วิทยาเขต Berkeley ทำการศึกษาเพื่อหาคำตอบว่า เหตุใดผู้ที่มีฐานะดีกว่าในสังคมจึงมีความโน้มเอียงที่จะละเมิดกฎต่างๆ ขโมยของซึ่งไม่ใช่ของตัวเอง โกหกในการเจรจาต่อรอง หรือโกงเพื่อเพิ่มโอกาสความได้เปรียบของตน และได้ข้อสรุปว่าคนที่มีฐานะยากจนหรือต่ำต้อยกว่าในสังคมนั้นมักจำเป็นต้องพึ่งพาความสนับสนุนจากสังคมและจากผู้อื่นมากกว่า ทำให้ต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานหรือสิ่งที่สังคมคาดหวัง ในขณะที่ผู้มีฐานะดีกว่ามีทั้งทรัพยากร การไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น และความมั่นใจว่าจะรอดตัวได้ เรื่องดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลนี้ ดังเช่นการละเมิดกฎจราจรเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการโกหกในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการเป็นต้น

XS
SM
MD
LG