ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติเตือนว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่หายากในขณะที่ภาคเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปริมาณใช้น้ำเพิ่มขึ้น


องค์การอาหารและเกษตรโลกของสหประชาชาติกล่าวว่าประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับสถาณการณ์น้ำ และชี้ว่าการแก้ไขทำได้โดยวิธีชลประทานแบบง่ายๆ นอกจากนั้นถ้าคนรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงเราจะสามารถช่วยประหยัดน้ำที่ใช้ในภาคเกษตรได้

คนเราบริโภคน้ำมากกว่าที่คิดมากเพราะการดื่มน้ำเป็นเพียงส่วนเล็กๆของการใช้น้ำของมนุษย์ เนื่องในวันทรัพยากรน้ำโลก สหประชาชาติเตือนว่าน้ำเป็นทรัพยากรที่หายากในขณะที่ภาคเกษตรเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ปริมาณใช้น้ำเพิ่มขึ้น

องค์การอาหารและเกษตร (FAO) ของสหประชาชาติกล่าวว่า การผลิตเนื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคของคนหนึ่งคนในหนึ่งวัน ต้องใช้น้ำถึง 2400 ลิตร เทียบกับ เนื้อหมูที่ใช้น้ำประมาณ 930 ลิตร ขณะที่เราดื่มน้ำสะอาดโดยตรงประมาณ 2-3 ลิตรต่อวัน

นอกจากนั้น FAO ยังกล่าวว่าประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับสถาณการณ์น้ำ และชี้ว่าการแก้ไขทำได้โดยวิธีชลประทานแบบง่ายๆ นอกจากนั้นถ้าคนรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงเราจะสามารถช่วยประหยัดน้ำที่ใช้ในภาคเกษตรได้

FAO คาดว่าดลกของเราจะมีประชากรเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 2พันล้านคนในอีก 40 ปี

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

XS
SM
MD
LG