ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จับตา “ท่อน้ำเสีย” จุดเตือนภัยโควิด-19 ระบาดล่วงหน้า


Coronavirus Image
Coronavirus Image

หน่วยงานสาธารณสุขจับตาสัญญาณเตือนการระบาดของโควิด-19 ในชุมชน ผ่านท่อน้ำทิ้งในพื้นที่ หลังพบหลักฐานที่ชี้ว่า แหล่งน้ำเสียอาจเป็นพิกัดแรกเริ่มที่สามารถเตือนภัยการระบาดของโควิด-19 ได้ล่วงหน้าถึง 7 วัน

ไอลีน ไวท์ ผู้อำนวยการบริษัทบำบัดน้ำเสีย EBMUD ที่ครอบคลุมการจัดการน้ำเสียกว่า 685,000 ครัวเรือน ในนครซานฟรานซิสโก ยืนยันว่า ได้พบเชื้อโคโรนาไวรัส โควิด-19 ในน้ำเสีย ก่อนที่ผู้คนในพื้นที่จะเริ่มแสดงอาการ ล่วงหน้าไปหลายวันหรือเป็นหลายสัปดาห์ทีเดียว

ผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย ยืนยันว่าข้อมูลนี้สามารถเตือนภัยได้ล่วงหน้าถึง 7 วัน ก่อนผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์จะออกมาเสียอีก และเป็นกรอบเวลาที่ทีมสาธารณสุขท้องถิ่นจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ทัน ทั้งการเตรียมเตียงโรงพยาบาล การสั่งปิดพื้นที่เสี่ยง รวมถึงการบังคับใช้มาตรการสกัดกั้นการระบาดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ การระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเคยใช้แนวทางนี้ติดตามเส้นทางของโปลิโอและไวรัสอีโบมามาแล้ว ปัจจุบันมีหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้ทีมวิจัยระบาดวิทยาเกี่ยวกับน้ำเสียราว 400 คนทั่วโลก แลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาที่ค้นพบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากพอในการระบาดของโรคในพื้นที่

ผู้อำนวยการบริษัทบำบัดน้ำเสีย EBMUD เพิ่มเติมว่า เธอได้รู้จักกับเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อต้นมีนาคม ระหว่างที่ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบเชื้อในน้ำเสียเรือสำราญแกรนด์ ปรินเซส ซึ่งเทียบท่าในโอคแลนด์ และเป็นจุดเริ่มต้นในการติดตามเส้นทางโควิด-19 ผ่านน้ำเสียเป็นครั้งแรก

การตรวจหาโควิด-19 รายบุคคลเพื่อยับยั้งการระบาดของโควิด-19 ทำได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ทั้งการขาดแคลนอุปกรณ์การตรวจ การเข้าถึงระบบสาธารณสุขในพื้นที่ ความหวาดกลัวที่จะไปตรวจหาเชื้อ รวมทั้งการติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการหลังจากผ่านพ้นไปหลายวัน ซึ่งอาจทำให้ควบคุมโควิด-19 ได้ไม่ทันการ ดังนั้น การตรวจหาโควิด-19 ผ่านน้ำเสียในชุมชน จึงเป็นทางเลือกในการระบุพิกัดการระบาดได้นอกจากการกระจายชุดตรวจเชื้อไปในพื้นที่

การตรวจหาโควิด-19 ผ่านน้ำเสียในชุมชน จะสะท้อนข้อมูลของการใช้ห้องน้ำของทุกคนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถระบุหาเชื้อโควิด-19 ในอุจจาระ ของผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการได้ด้วย โดยทีมของ EBMUD จะเข้าไปเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์เป็นรายสัปดาห์ และกระจายไปตรวจหาในห้องแลบหลายพื้นที่ในแคลิฟอร์เนีย รวมถึงที่ Nelson Lab ของ University of California วิทยาเขต Berkeley ซึ่งกำลังเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยก่อนกลับมาเปิดภาคเรียนเดือนกันยายนนี้

ดร.มาเรียอานา มาตุส ผู้บริหาร Biobot Analytics มั่นใจว่าของเสียเหล่านี้จะสามารถบ่งบอกทิศทางการระบาดของโควิดได้ โดยบอกว่า ข้อมูลน้ำเสียในวันนี้ จะเป็นตัวบ่งบอกและประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในชุมชนได้ ในระยะ 7 วันข้างหน้า

ผู้บริหาร Biobot Analytics มองว่าการตรวจหาเชื้อโรคจากน้ำเสีย เป็นเครื่องมือด้านสาธารณสุขที่ดีกว่า เพราะไม่มีการปิดกั้นด้วยระบบสาธารณสุขท้องถิ่น ไม่มีประเด็นเรื่องประกันสุขภาพ และไม่มีปัจจัยด้านความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยในการไปตรวจหาโรคในโรงพยาบาลเข้ามาเป็นประเด็นสกัดกั้นการตรวจหาเชื้อได้

ก่อนหน้านี้ Biobot Analytics ในรัฐแมตซาชูเสตส์ ใช้การตรวจหาผ่านน้ำเสียในชุมชน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการใช้ยาโอปิออย์เกินขนาดในพื้นที่ แต่หลังจากโควิด-19 ระบาดหนัก ทาง Biobot Analytics ก็หันมาวิเคราะห์ตัวอย่างของเสียในโรงงานบำบัดน้ำเสีย 400 แห่ง ใน 41 รัฐทั่วอเมริกาเพื่อระบุพิกัดการระบาดของโควิด-19 ในประเทศแทน

XS
SM
MD
LG