ลิ้งค์เชื่อมต่อ

น้ำทะเลที่อุ่นขึ้นจะกระทบต่อเเหล่งอาหารทะเลของคนหลายล้านคนทั่วโลก


This May 2016 photo provided by NOAA shows bleaching and some dead coral around Jarvis Island, which is part of the U.S. Pacific Remote Marine National Monument.
This May 2016 photo provided by NOAA shows bleaching and some dead coral around Jarvis Island, which is part of the U.S. Pacific Remote Marine National Monument.

นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความล้มเหลวในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกจะทำให้สายใยอาหารในทะเลล่มสลาย

ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารวาร PLOS Biology เมื่อเร็วๆนี้ รายงานว่า ทะเลที่อุ่นขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของพลังงานที่สำคัญระหว่างสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ โดยลดปริมาณอาหารของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่หรือปลาลง ซึ่งเป็นสัตว์ผู้บริโภคอันดับหนึ่งของสายใยอาหารในท้องทะเล

อีวาน เนเจลเคอเกน (Ivan Nagelkerken) หนึ่งในผู้ร่างผลการศึกษา เเละศาสตราจารย์ด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลที่มหาวิทยาลัยอะเดลเลด (University of Adelaide) ในออสเตรเลีย กล่าวว่า นี่จะส่งผลกระทบร้ายเเรงต่อปริมาณปลาในทะเล

ข้อมูลล่าสุดจากโครงการอาหารเเละการเกษตรเเห่งสหประชาชาติ (United Nations' Food and Agriculture Organization) หรือ FAO ชี้ว่า ในระดับทั่วโลก มีคนราว 56 ล้าน 5 เเสนคนที่ทำการประมงในทะเล ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ทะเลเเละพืชทะเล ในปี ค.ศ. 2015 หรือ 2 ปีที่แล้ว

นอกเหนือจากนี้ FAO ยังรายงานด้วยว่า เกือบ 1 ใน 5 ของปริมาณเนื้อสัตว์ที่คน 3 ล้าน 2 เเสนคนทั่วโลกบริโภคในปีเดียวกันนั้นมาจากปลาทะเล

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอะเดลเลด ในออสเตรเลีย ได้สร้างเเท้งค์ขนาดใหญ่ 12 เเท้งค์ เเต่ละเเท้งค์บรรจุน้ำ 1,800 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้เหมือนกับสภาพเเวดล้อมจริงของสายใยอาหารในท้องทะเลที่ซับซ้อน เเละตรวจดูผลกระทบของสภาพความเป็นกรดเเละการอุ่นขึ้นของอุณหภูมิของน้ำตลอดเวลานาน 6 เดือน

อีวาน เนเจลเคอเกน นักวิจัยออสเตรเลีย ชี้ว่าการทดลองพบว่า ความสามารถในการให้ผลผลิตของพืชในทะเลได้เพิ่มขึ้นในสภาพน้ำที่อุ่นขึ้น เเต่สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวของเเบคทีเรียที่ปลาไม่กินเป็นอาหาร

ผลการศึกษาชี้ว่าจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแห่งปารีส ปี ค.ศ. 2015 ที่ มุ่งลดปริมาณเเก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลง เพื่อปกป้องท้องทะเลของโลก เเหล่งอาหารทะเลเเละสายใยอาหารในทะเลไม่ให้ล่มสลายเพราะภาวะโลกร้อน

ภายใต้ข้อตกลงสำคัญนี้ บรรดาผู้นำของโลกตกลงกันว่าจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงกว่าระดับอุณหภูมิโลกก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ราว 1.5 - 2 องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าโลกจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรมถึงราว 3 องศาเซลเซียสภายในปี ค.ศ. 2100

ผลการศึกษาหลายชิ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้เตือนว่า ทะเลเเละสัตว์ทะเลกำลังถูกคุกคามเพราะโลกยังอุ่นขึ้นอย่างเป็นประวัติการณ์

ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ชี้ว่าเกิดสภาพที่เรียกว่า "dead zones" ขึ้นในทะเลหลายจุด ซึ่งเป็นสภาพที่ออกซิเจนมีระดับต่ำมากต่อการมีชีวิตของสัตว์ทะเล เพิ่มมากขึ้นกว่า 4 เท่าตัวในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์

ส่วนผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งชี้ว่า อุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นกำลังเป็นอันตรายต่อปะการังในเขตร้อน ซึ่งเป็นเเหล่งที่อยู่อาศัยของปลา

(เรียบเรียงโดยทักษิณา ข่ายแก้ว วีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน)

XS
SM
MD
LG