ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รู้จักความสำคัญของระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกากับการมีส่วนร่วมและการต่อรองภาคประชาชน


รู้จักความสำคัญของระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกากับการมีส่วนร่วมและการต่อรองภาคประชาชน
รู้จักความสำคัญของระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอเมริกากับการมีส่วนร่วมและการต่อรองภาคประชาชน

การลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อแสดงสถานะทางการเมืองของพลเมืองอเมริกันเป็นกระบวนการรากฐานสำคัญมากต่อพรรคการเมืองอเมริกัน ทั้งพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกัน ที่จะพยายามแข่งขันและโน้มน้าวให้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงทะเบียนสังกัดพรรคตัวเองให้มากที่สุดเพื่อเป็นฐานคะแนนเสียงสนับสนุนพรรคและมีส่วนกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์การหาเสียง

การเลือกตั้งในอเมริกาค่อนข้างจะมีการจัดการแตกต่างจากประเทศอื่นๆ รัฐบาลกลางสหรัฐนั้นไม่ได้เป็นผู้วางระเบียบหรือกฏเกณฑ์การเลือกตั้ง แต่รัฐต่างๆทั้ง 50 รัฐจะเป็นผู้ออกกฏการเลือกตั้งของตัวเอง ภายใต้ข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญที่ระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าจะต้องเป็นพลเมืองอเมริกันที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแต่มีข้อแม้ว่าผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งจึงจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัคร


เป็นที่มาของเหตุผลที่ทำให้กระบวนการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันมีความสำคัญต่อผลการเลือกตั้งในทุกระดับของสหรัฐ โดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในปลายปีนี้ เพราะทั้ง 2 พรรคการเมืองหลักคือ พรรคเดโมแครต และพรรคริพับลิกัน จะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหันมาลงทะเบียนสังกัดพรรคไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานคะแนนเสียงให้มากที่สุดและจะมีผลต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การวางแผนการเลือกตั้งในแต่ละครั้ง

Ina Taylor เจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครต ในรัฐแมรีแลนด์ บอกว่า การโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงทะเบียนสังกัดพรรคไว้ล่วงหน้านั้นมีความสำคัญมากพอๆกับการระดมคนให้ออกไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งเพราะการออกไปหาฐานคะแนนเสียงเพื่อให้ลงทะเบียนกับพรรคไว้ก่อนถือเป็นการเตรียมให้แน่ใจว่าพวกเขาพร้อมที่จะเดินทางไปลงคะแนนให้กับพรรค และแน่นอนว่าในฝั่งตรงข้ามคือพรรคริพับลิกันก็ต้องทำสิ่งเดียวกัน คุณ Fred Fleischman เจ้าหน้าที่พรรคริพับลิกัน ในรัฐแมรีแลนด์ ยืนยันว่าการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นสำคัญมากต่อการกุมความได้เปรียบทางการเมืองของทั้งสองพรรค ซึ่งเจ้าหน้าที่พรรคริพับลิกันของรัฐแมรีแลนด์จะต้องระดมผู้มาลงทะเบียนสังกัดพรรคให้มากที่สุดและเมื่อมีจำนวนมากพอก็จะสามารถลงสนามแข่งขันกับพรรคตรงข้ามอย่างเดโมแครตได้อย่างมั่นใจ

ทางเลือกของการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นไม่ได้มีเพียงการลงทะเบียนสังกัดพรรคเท่านั้น ยังสามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงตนว่าเป็นฝ่ายอิสระไม่สังกัดพรรค หรือ อินดิเพนเดนท์ ก็ได้ แต่วิธีการนั้นค่อนข้างแตกต่างกันตามกฏของแต่ละรัฐ

รัฐบางแห่งเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 15-30 วัน หรือตามวันเวลาที่กำหนดก่อนการเลือกตั้ง แต่บางรัฐก็เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในวันเดียวกับวันเลือกตั้งได้

ขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์ หรือชนกลุ่มน้อยต่างๆ ก็พยายามส่งเสริมให้สมาชิกไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ผู้สมัครให้ความสนใจและตระหนักถึงฐานคะแนนเสียงเหล่านี้ให้มากขึ้น

คุณ Zebediah Daniels ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวแอฟริกันอเมริกัน ยืนยันว่ากฏข้อนี้เปิดช่องในเรื่องของการต่อรองกับนักการเมืองอย่างได้ผล ขณะเดียวกันการลงทะเบียนก็มีความสำคัญมากโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์แอฟริกัน-อเมริกันที่ทำให้พวกเขากุมความได้เปรียบและตระหนักในความสำคัญของการเลือกตั้งและออกไปเลือกตั้งอยู่เสมอ

ทางการสหรัฐยังเปิดช่องทางแจ้งความจำนงค์ลงทะเบียนแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือการสังกัดพรรคได้ตั้งแต่ไปขอทำบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ครั้งแรก หรือในปัจจุบันก็เปิดให้มีการลงทะเบียนทางอินเทอร์เนทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ชาวอเมริกันมีส่วนร่วมทางการเมืองมากที่สุด

XS
SM
MD
LG