ลิ้งค์เชื่อมต่อ

VOA Thai Daily News Talk ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564


คุยข่าวกับ VOA Thai ประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ตามเวลาในประเทศไทย
  • จีนเตือนตอบโต้ หากสหรัฐฯ คว่ำบาตรโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งปีหน้า
  • ผู้ตรวจสอบยุโรปพบความเชื่อมโยง 'วัคซีนแอสตราเซเนกา' กับลิ่มเลือด
  • ผู้เชี่ยวชาญขอความร่วมมือ ปชช. เฝ้าระวังโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ แม้จะมีวัคซีนใช้
  • โทรทัศน์จีนสั่งเบลอโลโก้สินค้ำต่ำงชำติที่วิจำรณ์กรณีละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียง
  • เจฟฟ์ เบโซส ซีอีโอแอมะซอน หนุนกำรขึ้นภำษีนิติบุคคลของรัฐบำลสหรัฐฯ
  • สำรวจทัศนะคนอเมริกันยังตื่นตัวกับกำรถ่ำยทอด ‘ออสกำร์’ หรือไม่
XS
SM
MD
LG