ลิ้งค์เชื่อมต่อ

VOA ภาคภาษาไทยมีปฏิทินปี 2557 มอบให้ท่านผู้ฟังในจำนวนจำกัด !!!


VOA ภาคภาษาไทยมีปฏิทินปี 2557 มอบให้ท่านผู้ฟังในจำนวนจำกัด !!!

ท่านที่สนใจโปรดส่งชื่อและที่อยู่แบบจ่าหน้าถึงตัวเองตามตัวอย่างข้างล่าง เพื่อการส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ -

ชื่อและนามสกุล: (ภาษาไทยหรืออังกฤษ)
บ้านเลขที่:
ถนน:
จังหวัด:
รหัสไปรษณีย์:
THAILAND


โดยส่งไปที่ voathai@outlook.com เท่านั้น (ไม่รับจดหมายขอรับปฏิทินที่ส่งไปทางอีเมล์อื่น)

ช่วยบอกเราด้วยว่าทราบข่าวเรื่องมอบปฏิทินนี้จากแหล่งใด

หมดเขตการขอรับปฏิทินวันที่ 30 ธันวาคม 2556
(จำกัดจำนวนท่านละหนึ่งฉบับเท่านั้น)
XS
SM
MD
LG