ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกร็ดความรู้เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เกี่ยวกับ Electoral Voter


Electoral College
Electoral College
เกร็ดความรู้เรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เรื่อง ความสำคัญของคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง หรือ Electoral Voter

APTOPIX Presidential Debate
APTOPIX Presidential Debate
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ใช้กระบวนการที่เรียกว่า Electoral College ซึ่งผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีต้องได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral Voter) ของรัฐต่างๆ รวมกันอย่างน้อย 270 เสียงจากจำนวนทั้งสิ้น 538 เสียง แต่ละมลรัฐจะมีจำนวนคณะผู้เลือกตั้งไม่เท่ากันเพราะขึ้นกับจำนวนประชากรของรัฐนั้น แต่วิธีคิดง่ายๆ คือคณะผู้เลือกตั้งจะเท่ากับจำนวนสมาชิกวุฒิสภา (ซึ่งมีได้รัฐละสองคนเท่ากัน) บวกกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นตัวแทนของรัฐนั้นๆ ในสภา Congress ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน ตัวอย่างเช่น รัฐ California มีคณะผู้เลือกตั้งรวม 55 คน ในขณะที่รัฐ Montana, North Dakota, South Dakota และ Wyoming มีคณะผู้เลือกตั้งเพียงแค่รัฐละ 3 คน เป็นต้น (หมายเหตุ: กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. แม้จะไม่มีสถานะเป็นรัฐแต่กฎหมายก็กำหนดให้มีคณะผู้เลือกตั้งได้ 3 คนเช่นกัน)
รัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ใช้กฎที่เรียกว่า Winner Takes All ซึ่งหมายถึงผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีคนใดที่ได้คะแนนเสียง (popular vote) จากประชาชนของรัฐนั้นมากกว่าในการเลือกตั้ง (ไม่ว่าจะมากกว่าเพียง 50 หรือ 50,000 คะแนนก็ตาม) จะได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral Vote) ของรัฐนั้นไปครองทั้งหมด มีเพียงสองรัฐเท่านั้นคือ Maine กับ Nebraska ที่ไม่ใช้หลักการนี้ แต่จะจัดสรรคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งให้ตามคะแนนเสียงที่ผู้สมัครเป็นประธานาธิบดีได้รับจากพลเมืองของรัฐของตน (popular vote)
สำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2012 นี้ การสำรวจความนิยมแสดงว่ารัฐส่วนใหญ่มีความโน้มเอียงที่จะสนับสนุนผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง คือประธานาธิบดี Obama หรือนาย Mitt Romney อยู่แล้ว และเหลือเพียงประมาณ 10 รัฐหรือที่เรียกว่า Swing States เท่านั้นที่ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายกำลังมุ่งให้ความสนใจในขณะนี้ โดยคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral Vote) ในรัฐเหล่านี้มีอยู่รวมกันประมาณ 110 เสียง ซึ่งรัฐ Swing States ที่สำคัญๆ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้แก่ Florida (27 เสียง), North Carolina (15 เสียง), Virginia (13 เสียง), Ohio (20 เสียง) และ Colorado (9 เสียง) เป็นต้น​
XS
SM
MD
LG