ลิ้งค์เชื่อมต่อ

VOA ภาคภาษาไทย & ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม “ตอบแทนแฟนๆ VOA”


VOA ภาคภาษาไทย & ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม “ตอบแทนแฟนๆ VOA”กติกาการร่วมสนุก:

1. ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2553 ผู้ฟังรายการ VOA ภาคภาษาไทย และลูกค้าของศูนย์หนังสือจุฬาฯ / สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ สามารถร่วมสนุกเพื่อรับของขวัญปีใหม่ ด้วยการส่งไปรษณียบัตร (รับเฉพาะไปรษณียบัตรเท่านั้น) หรือ E-mail โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งสถานี และความถี่ที่รับฟัง ส่งไปที่ ….

วีโอเอ

ตู้ป.ณ. 323 รองเมือง

กทม. 10330

หรือทาง E-mail: voathai@gmail.com

2. ไปรษณียบัตรและ E-mail ร่วมสนุกที่มีสิทธิรับของขวัญปีใหม่ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือส่งเข้าไปถึง voathai@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่านั้น

3. ร่วมสนุกรับของขวัญปีใหม่กว่า 500 ชิ้น** อาทิ

IPAD
IPAD


รายการที่ 1 iPad 3 เครื่อง

รายการที่ 2 Blackberry รุ่น Bold 4 เครื่อง

Blackberry Bold
Blackberry Bold


รายการที่ 3 Blackberry รุ่น Curve 1 เครื่อง

รายการที่ 4 CyberDict 11 พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น Limited Edition สีชมพูประดับคริสตัล Swarovski จากบ.ไซเบอร์ดิก มูลค่า 19,900 บาท พร้อมสายคล้องมือถือประดับคริสตัล 1 เครื่อง

Cyberdict (ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์)
Cyberdict (ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์)ชุดหนังสือดี จากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

รายการที่ 5 ชุดห้องสมุดในบ้าน มูลค่า 10,000 บาท 1 ชุด

รายการที่ 6 ชุดความรู้เพื่อชุมชนและเตรียมสอบของม.ปลาย มูลค่า 8,000 บาท 1 ชุด

ชุดหนังสือดี จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ


รายการที่ 7 ชุดคำพ่อสอน 5 ชุด

รายการที่ 8 ชุดพลังเนรมิต 5 ชุด

รายการที่ 9 ชุดประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ชุด

รายการที่ 10 Boxset พระอภัยมณี 1 ชุด

รายการที่ 11 Boxset รามเกียรติ์ 1 ชุด

ชุดหนังสือดี จากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์

รายการที่ 12 ชุด 100 เรื่องในหลวง และ 100 เรื่องพระราชินีของฉัน 5 ชุด

รายการที่ 13 ชุดปาฐกถาธรรม ปัญญานันทภิกขุ 5 ชุด

รายการที่ 14 อุปกรณ์กีฬา จากสำนักพิมพ์ฟรีมายด์ 2 ชุด

รายการที่ 15 กระเป๋าใส่เอกสารจาก VOA 200 ใบ

รายการที่ 16 ที่ใส่ปากกา-นาฬิกาจาก VOA 300 ชิ้น

4. การจับรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับของขวัญปีใหม่ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 13.00-1500 น. ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน) ผู้ฟังและผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ (รายละเอียดกิจกรรม และวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมสนุกจะประกาศให้ทราบในรายการ และทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง)

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทางเว็บไซต์ของ VOA (www.voanews.com/thai) ศูนย์หนังสือจุฬาฯ(www.chulabook.com) และสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ (www.chulapress.com) ในวันที่ 20 มกราคม 2554

6. เจ้าหน้าที่ VOA และศูนย์หนังสือจุฬาฯ จะติดต่อผู้ได้ของขวัญดังกล่าวทางโทรศัพท์ เพื่อให้นำหลักฐานแสดงตนไปรับของได้ ที่สำนักงานการตลาด VOA ในกรุงเทพฯ หรือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ในกรณีที่ไม่สามารถไปรับของขวัญด้วยตัวเองได้ สำนักงานการตลาด VOA หรือศูนย์หนังสือจุฬาฯ จะจัดส่งของให้ท่านทางไปรษณีย์ แต่จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดเสียหาย หรือการสูญหายระหว่างการส่ง และจะไม่มีการส่งของทดแทนให้ในทุกกรณี

7. สำนักงานการตลาด VOA ในกรุงเทพฯ จะทยอยจัดส่งของขวัญ รายการที่ 15 และรายการที่ 16ให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์

หมายเหตุ

1. ของขวัญต่าง ๆ ที่มอบให้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

2. VOA / ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอสงวนสิทธิในการมอบของขวัญ ในกรณีที่ชื่อและที่อยู่ของผู้ได้รับของขวัญไม่ชัดเจน ไม่สามารถติดต่อได้ หรือพัสดุภัณฑ์ถูกส่งคืน และหากมีการจับรายชื่อผู้โชคดีซ้ำ ผู้ที่ร่วมสนุกจะได้รับของขวัญอันดับสูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น และในกรณีที่ไปรษณียบัตรหรือจดหมายที่ส่งทาง E-mail มีหลายชื่อ จะถือว่าเป็นโมฆะ

3. การรับประกันสินค้าเป็นหน้าที่ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ VOA / ศูนย์หนังสือจุฬาฯ / สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ และผู้สนับสนุนของขวัญรายอื่นๆ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในทุกกรณี

ผู้ที่สนใจจะเข้าไปดูของขวัญปีใหม่ตามที่ประกาศไว้ เข้าไปดูได้ที่ www.chulabook.comXS
SM
MD
LG