ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยค้นพบว่าร่างกายมนุษย์สามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคอันตรายได้หากได้รับวิตามิน B3 ในปริมาณมาก


แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรซื้ออาหารเสริมที่มีวิตามินชนิดดังกล่าวมารับประทานเอง

นักวิจัยค้นพบว่าร่างกายมนุษย์สามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อโรคอันตรายได้หากได้รับวิตามิน B3 จำนวนมาก แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าผู้บริโภคไม่ควรซื้ออาหารเสริมที่มีวิตามินชนิดดังกล่าวมารับประทานเองเพราะยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์เพียงพอเรื่องผลข้างเคียง

คุณหมอ George Liu แห่ง Cedars-Sinai Medical Center ในนคร Los Angeles และคณะวิจัยพบว่า หากมนุษย์ได้รับวิตามิน B3 มากกว่าปกติอย่างมีนัยยะสำคัญ ระบบภูมิต้านทานสามารถเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้เชื้อโรคที่ร้ายแรง ได้มากกว่าเดิมถึง 1000 เท่า

นอกจากนั้นเซลล์ต้านเชื้อโรคอาจสามารถฆ่าเชื้อโรคที่อันตรายอย่างเช่น Methicillin-resistant Staphylococcus aureus และ MRSA ได้ เมื่อ 7 ปีก่อนมีคนเสียชีวีตจากเชื้อ MRSA ในอเมริกาจำนวน 18,000 คน มากกว่าผู้เสียชีวิตจากโรค AIDS ซึ่งมีจำนวน 16,000 คน

คุณหมอ Liu และคณะทดลองให้ วิตามิน B3 ที่มีปริมาณมาก (หรือที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า nicotinamide) กับหนู นอกจากนั้นยังดูปฏิกิริยาที่มีต่อเลือดมนุษย์ และพบว่าวิธีนี้ช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ต้านเชื้อโรค Staph และ MRSA ได้ดีขึ้น 100 ถึง 1,000 เท่า

อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญท่านนี้กล่าวว่าผู้บริโภคไม่ควรซื้อวิตามิน B3 ตามท้องตลาดมารับประทานเอง เพราะขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมและผลข้างเคียงหากได้รับเกินขนาด

งานวิจัยเรื่องนี้ถูกตีพิพม์ในวารสารการแพทย์ที่ชื่อ The Journal of Clinical Investigation


โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Jessica Berman /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG