ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การขาดวิตามิน B 12 มีความเกี่ยงโยงกับการที่ความสามารถในการทำงานของสมองของคนสูงวัยเสื่อมลง


การขาดวิตามิน B 12 มีความเกี่ยงโยงกับการที่ความสามารถในการทำงานของสมองของคนสูงวัยเสื่อมลง
การขาดวิตามิน B 12 มีความเกี่ยงโยงกับการที่ความสามารถในการทำงานของสมองของคนสูงวัยเสื่อมลง

รายงานการศึกษาใหม่ระบุว่า การขาดวิตามิน B 12 อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ความสามารถในการทำงานของสมองของคนสูงวัยเสื่อมลง แม้ว่าคนเราจะได้วิตามิน B 12 เป็นปริมาณมากจาก ปลา เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นมเนย ตลอดจนอาหารเสริมต่าง ๆ แต่ความสามารถในการซึมซับสารอาหารอาจถูกขัดขวางด้วยสาเหตุหลายอย่าง รวมทั้งการดื่มสุรามากเกินไป โรคโลหิตจาง และความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ จะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้

รายงานการศึกษาใหม่ระบุว่า การขาดวิตามิน B 12 อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ความสามารถในการทำงานของสมองของคนสูงวัยเสื่อมลง แม้ว่าคนเราจะได้วิตามิน B 12 เป็นปริมาณมากจาก ปลา เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นมเนย ตลอดจนอาหารเสริมต่างๆ แต่ความสามารถในการซึมซับสารอาหาร อาจถูกขัดขวางด้วยสาเหตุหลายอย่าง รวมทั้งการดื่มสุรามากเกินไป โรคโลหิตจาง และความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร


แพทย์หญิง Martha Claire Mooris แห่ง Rush University กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบว่า การขาดวิตามิน B 12 เกี่ยวโยงกับการที่เนื้อสมองหดตัวลง ซึ่งมีผลต่อความจำของคนเรา

นายแพทย์ Michael Yochelson ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ที่โรงพยาบาล National Rehabilitation ในกรุงวอชิงตัน กล่าวว่า วิตามิน B 12 มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการจำของคนเรา โดยที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการถ่ายทอดสัญญาณของระบบประสาทในสมอง และเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อเซลเส้นประสาทในสมอง

นายแพทย์ Michael Yochelson เชื่อว่า คนทั่วโลกควรรับประทาน อาหารเสริมวิตามิน B 12 หรือ วิตามิน B 12 ที่เป็นยาเม็ด หรือในรูปยาฉีด หรือ ยาพ่นจมูก

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พบปัญหาการขาดวิตามิน B 12 และบำบัดรักษาแต่เนิ่น และการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องนี้ จะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้

XS
SM
MD
LG