ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เวียดนามออกกฏหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบค้าแรงงานมนุษย์


เวียดนามออกกฏหมายใหม่เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบค้าแรงงานมนุษย์

ทางการเวียดนามเตรียมประกาศใช้กฏหมายต่อต้านการค้าแรงงานมนุษย์้เพราะการย้ายถิ่นจากชนบทเพื่อไปหางานทำในเขตเมืองทำให้แรงงานชนบทด้อยการศึกษาตกเป็นเหยื่อการบังคับค้าแรงงานมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองในเวียดนามเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ลักษณะการลักลอบค้ามนุษย์ในเวียดนามปรับเปลี่ยนไปด้วยจากที่เคยเป็นการบังคับค้าประเวณีในหญิงและเด็ก ตอนนี้ปัญหานี้ขยายวงเป็นเรื่องการลักลอบค้าแรงงานมนุษย์ด้วย


คนในชนบทเวียดนามตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบค้าแรงงานมนุษย์เพราะต้องการย้ายถิ่นเพื่อหางานทำที่ดีกว่าแต่ขาดการศึกษาและรู้เท่าไม่ถึงการณ์

คุณฝาน แวน หง๊อก อดีตหัวหน้าองค์การ Actionaid ประจำเวียดนาม กล่าวว่าสภาพเศรษฐกิจของเวียดนามในปัจจุบันทำให้คนตกเป็นเป้าการลักลอบค้ามนุษย์ง่ายขึ้น คนเวียดนามในเขตชนบทที่อัตราการจ้างงานต่ำอยากย้ายไปที่อื่นเพื่อเสาะหางานที่ให้ค่าแรงดีกว่า เขาบอกว่านี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศในเอเชีย อาทิ จีน เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เพราะคนจนต้องการเสาะหาชีวิตที่ดีกว่า

คุณฝาน แวน หง๊อก อดีตหัวหน้าองค์การ Actionaid ประจำเวียดนาม บอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า คนต้องการชีวิตที่ดีกว่าแต่ปัญหาคือพวกเขารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ตัวเองจะไปหางานทำ ทำให้ตกเป็นเหยื่อการบังคับค้าแรงงาน

ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฏหมายต่อต้านการลับลอบค้ามนุษย์ พร้อมกับเริ่มแผนงานต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ระดับชาติระยะเวลาห้าปีกด้วย มีเงินงบประมาณ 13.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

แผนการทำงานต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์แห่งชาติเวียดนามนี้ได้รับเสียงตอบรับทางบวกจากหน่วยงานนานาชาติว่าเป็นก้าวที่สำคัญเนื่องจากครอบคลุมการลักลอบค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์อื่นด้วยนอกเหนือจากการบังคับค้าประเวณีในหญิงและเด็ก

กฏหมายใหม่ของเวียดนามนี้ยังปรับปรุงการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ สถาบันและหน่วยงานต่างๆในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีตัวบทกฏหมายที่เน้นความสำคัญของการป้องกันปัญหา

คุณฝาน แวน หง๊อก อดีตหัวหน้าองค์การ Actionaid ประจำเวียดนามกล่าวว่าตรงนี้จะมีบทบาทสำคัญยิ่งยวดในการสร้างความตื่นตัวต่อเรื่องการลักลอบค้าแรงงานมนุษย์ในกลุ่มแรงงานด้อยการศึกษา เขาบอกว่าคนเหล่านี้ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเมืองหรือสถานที่ที่ตนเองจะไปหางานทำเพื่อช่วยให้รู้เท่าทันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้าแรงงานมนุษย์ แต่เขาเตือนว่าถ้าจะให้ได้ผล หน่วยงานรัฐบาลและองค์การภายนอกที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฏหมายนี้จริงจัง โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นต้องไม่ปัดความรับผิดชอบ

นอกจากการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศแล้ว เวียดนามยังมีนโยบายส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศแบบชั่วคราวด้วย ทุกปีแรงงานชาวเวียดนามราวแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนคนไปทำงานต่างประเทศผ่านหน่วยงานจัดหางานของรัฐบาล

โครงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ ชี้ว่า การปฏิรูปกฏหมายแรงงานในจีนที่ปกป้องสิทธิ์แรงงานจีนมากขึ้นมีผลทำให้นายจ้างจีนหันไปจ้างชาวเวียดนามแทนเพราะกดค่าแรงได้และไม่ต้องดูแลเรื่องสิทธิืพิเศษต่าง

คุณฟลอเรี่ยน ฟอร์สเตอร์ หัวหน้าองค์การ International Organization of Migration หรือ ไอโอเอ็ม ประจำประเทศเวียดนาม กล่าวว่า ทางการจีนและเวียดนามกำลังพยายามร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบแรงงานเวียดนามโดยนายจ้างในประเทศจีนอยู่ โดยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมมือกันทางกฏหมายในการต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์แล้ว นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันในเรื่องนี้ในระดับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับจีนด้วย

XS
SM
MD
LG