ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการสำรวจที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุว่ากรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรีย เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด เมืองที่ปลอดภัยที่สุดคือลักเซมเบอร์ก


ผลการสำรวจที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุว่ากรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรีย เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด เมืองที่ปลอดภัยที่สุดคือลักเซมเบอร์ก
ผลการสำรวจที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุว่ากรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรีย เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด เมืองที่ปลอดภัยที่สุดคือลักเซมเบอร์ก

ผลการสำรวจล่าสุดของ Mercer บริษัทที่ให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐ ระบุว่ากรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรียเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด จากแง่มุมของคุณภาพชีวิต ส่วนทางด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว ล้กเซมเบอร์กมาเป็นอันดับที่หนึ่ง

ผลการสำรวจล่าสุดของ Mercer บริษัทที่ให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐ ระบุว่ากรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรียเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด จากแง่มุมของคุณภาพชีวิต ส่วนทางด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลแล้ว ล้กเซมเบอร์กมาเป็นอันดับที่หนึ่ง


รายงานผลการสำรวจประจำปีค.ศ. 2011 ของ Mercer ระบุว่า กรุงเวียนนา นครหลวงของออสเตรียเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุด ติดต่อกันเป็นปีที่สาม มาตรวัดคือดัชนีของคุณภาพในการดำรงชีวิต

การคำนวณดัชนีที่ว่านี้ อาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างทางเศรษบกิจของเมือง รวมทั้งสถานพยาบาล สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสภาพความเป็นอยู่ ซึ่งเกี่ยวโยงกับ สภาพทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

Mercer ประเมินสภาพความเป็นอยู่ของเมืองต่างๆ รวม 420 แห่ง และเผยแพร่รายชื่อเมืองที่ติดอันดับออกมา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ยุโรปมีเมืองน่าอยู่มากกว่าทวีปอื่นๆในขณะนี้

แต่ผู้เขียนรายงานของ Mercer เตือนไว้ด้วยว่า ยุโรปจะทึกทักว่าสภาพการณ์จะเป็นเช่นนี้เสมอไปไม่ได้ เพราะความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะวิกฤติการเงินในยุโรป ระดับการว่างงานที่สูง และการขาดความเชื่อมั่นในสถาบันการเมือง ทำให้อนาคตของเมืองน่าอยู่เหล่านี้ ยากที่จะพยากรณ์ได้

แต่อย่างน้อย สำหรับปีค.ศ. 2011 นี้ เมืองในยุโรปที่ติดอยู่ใน 10 อันดับแรก มีถึง 8 เมืองด้วยกัน

ต่อจากกรุงเวียนนาในอันดับที่หนึ่ง คือ ซูริคในสวิสเซอแลนด์ อันดับที่ 4, 5, และ 7 คือ มิวนิค ดุสเซิลดอร์ฟ และแฟรงค์เฟิร์ตในเยอรมนี ที่ 8 และที่ 9 คือ เจนีวา และเบอร์นในสวิสเซอแลนด์ ที่ติดพ่วงอยู่ในอันดับที่ 9 อีกเมืองหนึ่งคือ โคเป็นเฮเก็นของเดนมาร์ค นครออคแลนด์ในนิวซีแลนด์มาในอันดับที่ 3 และที่ 6 คือ แวนคูเว่อร์ของแคนาดา

สำหรับเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในสหรัฐคือ แซนแฟรนซิสโค ซึ่งติดในอันดับที่ 30 ต่ำกว่าสิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 25 และโตเกียวตามมาห่างๆในอันดับที่ 46

ส่วนดัชนีทางด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลของการสำรวจเมืองต่างๆกว่า 200 แห่งนั้น ลักเซมเบอร์กอยู่ในอันดับที่หนึ่ง เบอร์นและซูริคของสวิสเซอแลนด์ มาในอันดับที่ 2 และ 4 ในขณะที่กรุงเฮลซิงกิของฟินแลนด์มาในอันดับที่ 3 และกรุงเวียนนาของออสเตรียอยู่ในอันดับที่ 5

ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคนั้น นับว่าสิงคโปร์ติดอยู่ในอันดับสูงกว่าใครเพื่อนในอันดับที่ 8 ส่วนนครออคแลนด์และกรุงแวลลิงตันของนิวซีแลนด์ ได้คะแนนเท่ากันในอันดับที่ 9 ในขณะที่กรุงแคนเบอร่า นครเมลเบิร์น เพิร์ธ และซิดนี่ย์ของออสเตรเลียอยู่ร่วมกันในอันดับที่ 25

ที่ติดอันดับต่ำที่สุด คือ นครการาจีของปากีสถานในอันดับที่ 216

และเพราะว่า Mercer เปิดเผยอันดับรายชื่อเมืองต่างๆ ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยส่วนบุคคลเพียง 50 เมืองแรกเท่านั้น จึงบอกไม่ได้ว่ากรุงเทพมหานครติดอยู่ในอันดับใด

XS
SM
MD
LG