ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิดีโอเกมส์ทดสอบทางจิตวิทยาอาจช่วยคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับงาน


บริษัท Knack ของนาย Guy Halfteck ซึ่งเป็นทั้งผู้ก่อตั้งและ CEO พัฒนาวิดีโอเกมส์สองชิ้น ชื่อ Wasabi Waiter และ Balloon Brigade ซึ่งจะช่วยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน ความสามารถ ความรู้ความชำนาญ ทัศนคติ และนิสัยส่วนตัวของผู้สมัครให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการ ส่วน ConnectCubed ในนครนิวยอร์คก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งอาศัยการจัดทำแบบสอบถามสั้นๆ และวิดีโอเกมส์ เพื่อช่วยค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพและความสามารถของผู้สมัคร เพื่อให้คำตอบว่าผู้สมัครรายนั้นเหมาะสมที่สุดกับสภาพและเงื่อนไขของงานตามที่ต้องการหรือไม่
XS
SM
MD
LG