ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสหรัฐฯ ลดลงชัดเจนในปีนี้


White House Building
White House Building

ทางการสหรัฐฯ รายงานว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสหรัฐฯ ในปีนี้ลดลงอย่างชัดเจนเทียบกับเมื่อปีที่แล้ว

การลดลงเห็นชัดเจนมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงผู้ที่เดินทางมาติดต่อและธุรกิจในอเมริกา

หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์อเมริกัน ระบุว่า จำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางมาสหรัฐฯ ทั้งหมดลดลงร้อยละ 4 ช่วงหกเดือนแรกของปี โดยผู้ที่มาจากเม็กซิโกลดลงร้อยละ 9 ส่วนที่มาจากอังกฤษลดลงร้อยละ 6

อย่างไรก็ตาม ชาวแคนาดาเดินทางเข้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 5

หากพิจารณาเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาจากแคนาดาและเม็กซิโก ตัวเลขดังกล่าวลดลงเกือบร้อยละ 5.6 แต่ถ้าเป็นผู้มาติดต่อธุรกิจการชะลอลงถึงเกือบร้อยละ 9

XS
SM
MD
LG