ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานสำรวจของ Gallop ชี้คนเมริกันมองว่าจีนคือประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของสหรัฐในเอเชียมากกว่าญี่ปุ่น


รายงานสำรวจของ Gallop ชี้คนเมริกันมองว่าจีนคือประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของสหรัฐในเอเชียมากกว่าญี่ปุ่น
รายงานสำรวจของ Gallop ชี้คนเมริกันมองว่าจีนคือประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของสหรัฐในเอเชียมากกว่าญี่ปุ่น

รายงานการสำรวจความคิดเห็นประชาชนอเมริกันประจำปีนี้ซึ่งสำนักวิจัย Gallup จัดทำขึ้น ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันคนอเมริกันเชื่อว่าจีนคือประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของสหรัฐ แซงหน้าเจ้าของตำแหน่งเดิมคือประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 35 ปี

รายงานการสำรวจความคิดเห็นคนอเมริกันซึ่งจัดทำโดยสำนักวิจัย Gallup และมีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุน ชี้ให้เห็นว่าคนอเมริกันราว 39% เลือกให้จีนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญที่สุดของสหรัฐในแถบเอเชีย ในขณะที่มีคนเลือกญี่ปุ่นน้อยกว่าคือ 31% รายงานการสำรวจชิ้นนี้ระบุด้วยว่า บรรดาผู้นำความคิดเห็นของสหรัฐทั้งในด้านการเมือง การศึกษา ศาสนาและแรงงาน ส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าจีนมีความสำคัญด้านการค้าต่อสหรัฐมากกว่าญี่ปุ่นด้วยอัตราส่วน 46% ต่อ 28%

ผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจและการค้าคือปัจจัยสำคัญต่อความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไปและผู้นำความเห็นต่างให้ความสำคัญด้านการค้ากับจีนมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าญี่ปุ่นมีความสำคัญต่อสหรัฐในด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง

กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 85% มองว่าญี่ปุ่นคือพันธมิตรที่พึ่งพาได้และมากกว่า 90% เชื่อว่าควรรักษาสนธิสัญญาด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐ-ญี่ปุ่นต่อไป เพราะเชื่อว่ามีส่วนสำคัญต่อการสร้างเสถียรภาพและความสงบในญี่ปุ่นตลอดจนภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกโดยรวม สนธิสัญญาดังกล่าวจัดทำขึ้นเมื่อกว่า 50 ปีที่แล้วโดยกำหนดให้สหรัฐต้องช่วยเหลือปกป้องญี่ปุ่นในกรณีที่ญี่ปุ่นถูกโจมตีจากประเทศอื่นและยังระบุถึงเงื่อนไขในการจัดตั้งฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่น

ผลการสำรวจยังชี้ด้วยว่า 97% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองญี่ปุ่นว่าเป็นประเทศที่มีประเพณีและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ 91% มองว่าญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีเทคโนโลยีระดับสูง และ 88% ยกย่องญี่ปุ่นด้านการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชั่น แฟชั่นและอาหาร

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานการสำรวจอีกฉบับหนึ่งในญี่ปุ่นชี้ว่า 85% ของชาวญี่ปุ่นผู้ตอบแบบสอบถามมองสหรัฐในด้านบวกเทียบกับระดับ 66% เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขการยอมรับที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากความช่วยเหลือของสหรัฐภายหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม

เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าจะนำผลสำรวจของสำนักวิจัย Gallup ชิ้นนี้ไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายด้านการฑูตของญี่ปุ่นโดยจะมุ่งเน้นที่การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าจากญี่ปุ่นในสายตาประชาชนประเทศอื่น

XS
SM
MD
LG