ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุเสี่ยงให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะสูงกว่าที่ประเมินไว้ในอดีต


การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุเสี่ยงให้เกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะสูงกว่าที่ประเมินไว้ในอดีต

ทีมนักวิจัยทางสุขภาพในสหรัฐพบว่าผู้สูบบุหรี่ทั้งหญิงและชายมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่เลย ทุกๆปีมีผู้ป่วยด้วยมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะมากกว่าสามแสนห้าหมื่นคนทั่วโลก แม้จะมีการลดปริมาณสารน้ำมันดิน กับสารนิโคตินในบุหรี่ต่อมวนลงแต่กลับมีสารเคมีอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่าเดิม อาทิ สารเคมีเบต้า แนฟธิลลามีน ที่เชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ

ผู้เชื่ยวชาญรู้กันดีอยู่แล้วว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของมะเร็งหลายประเภท แต่การวิเคราะห์ทางการแพทย์ล่าสุดชี้ว่าในบรรดาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะทั้งหญิงและชาย ห้าสิบเปอร์เซ็นซ์เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์โอกาสเกิดโรคที่สูงกว่าที่คาดกันไว้

ทุกๆปีมีผู้ป่วยด้วยมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะมากกว่าสามแสนห้าหมื่นคนทั่วโลก กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะในท้องน้อยที่ทำหน้าที่เก็บน้ำปัสสาวะและขับถ่ายออกจากร่างกาย

เมื่อสองปีที่แล้ว สถาบันเพื่อการศึกษาการบริโภคและสุขภาพแห่งชาติ ในรัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา เผยผลการศึกษาสุขภาพกับการสูบบุหรี่ ที่พบว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะกันมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ การวิจัยครั้งนั้นเป็นการศึกษาสุขภาพในระยะยาวของประชาชนห้าแสนคนอายุตั้งแต่ห้าสิบปีถึงเจ็ดสิบเอ็ดปีตอนเข้าร่วมการวิจัย การวิจัยนี้เริ่มเมื่อปีพุทธศักราช 2538

คุณนีล ฟรีดมัน นักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐและทีมงานได้นำข้อมูลผลการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการสูบบุหรี่ดังกล่าวไปวิเคราะห์เชิงลึกต่อถึงความเกี่ยวโยงระหว่างโรคกระเพาะปัสสาวะกับการสูบบุหรี่

จากการวิเคราะห์ดูข้อมูลสุขภาพของผู้้เข้าร่วมการวิจัยในปีพุทธศักราช 2549 เกือบ 11 ปีหลังจากเริ่มการวิจัย คุณนีล ฟรีดมัน พบว่า มีผู้เข้าร่วมการวิจัย 4,500 คนทั้งหญิงและชายจากจำนวนทั้งหมดห้าแสนคน เริ่มป่วยด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะ

คุณนีล ฟรีดมัน กล่าวกับผู้สื่อข่าววอยออฟอเมริกาว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพดังกล่าว ทีมงานพบว่าคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมากกว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยถึงสี่เท่าตัว เปอร์เซ็นของการก่อโรคนี้สูงกว่าในรายงานสุขภาพระยะยาวที่จัดทำใหสหรัฐหลายๆครั้งก่อนหน้านี้ ที่ประเมินว่ามีคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมากกว่าคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่แค่สามเท่าตัว

คุณนีล ฟรีดมัน กล่าวว่า ผลสรุปที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือการสูบบุหรี่มีผลให้โอกาสการก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นเท่าๆกันทั้งในหญิงและชาย ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพระยะยาวครั้งล่าสุด อย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นของผู้ป่วยเป็นผู้สูบบุหรี่ แต่เมื่อเทียบกับผลการศึกษาสุขภาพระยะยาวที่ทำขึ้นก่อนหน้านั้นพบว่าผู้หญิงเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะน้อยกว่าผู้ชายคือแค่ยี่สิบถึงสามสิบเปอรืเซ้นเท่านั้น นั่นเป็นเพราะว่าสมัยก่อนประชากรที่เข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้สูบบุหรี่หญิงน้อยกว่าผู้สูบบุหรี่ชาย

คุณนีล ฟรีดมัน ยังกล่าวว่า สาเหตุที่ืทำให้คนสูบบุหรี่เป็นมะเร็งมากขึ้นก็เพราะว่าส่วนผสมในบุหรี่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้ว เขาบอกว่าแม้จะมีการลดปริมาณสารน้ำมันดินกับสารนิโคตินในบุหรี่ต่อมวนลง แต่กลับมีสารเคมีอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งเพิ่มขึ้นกว่าเดิม อาทิ สารเคมีเบต้า แนฟธิลลามีน ที่เชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ

นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าในบรรดาคนที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนแล้วเลิกไปยังป่วยด้วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะสูงขึ้นกว่าที่เคยพบ การศึกษาวิจัยเรื่องมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของ American Medical Association

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG