ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกันเสียงแตกเป็นสองฝ่ายในกรณีของนาย Edward Snowden


ผลสำรวจความเห็นคนอเมริกันที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย Quinnipiac ชี้ว่า คนอเมริกันมีความเห็นแตกต่างกันราวครึ่งต่อครึ่ง ในกรณีที่นาย Edward Snowden อดีตลูกจ้างชั่วคราวของ NSA เปิดเผยข้อมูลโครงการลับของรัฐบาลซึ่งลอบเก็บข้อมูลการใช้โทรศัพท์ลแะอินเทอร์เนตของพลเมืองอเมริกันหลายล้านคน

ผู้ตอบแบบสอบถามราวครึ่งหนึ่งเห็นว่ารัฐบาลควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปเพื่อติดตามจับกุมและป้องกันการก่อการรา้ย ขณะที่คนอเมริกันอีกราวครึ่งหนึ่งเชื่อว่าประชาชนควรมีสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยเฉพาะในด้านการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เนต
XS
SM
MD
LG