ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แม่ทัพภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคของสหรัฐมองปัญหาความท้าทายจากกองทัพ จีนและเกาหลีเหนือ


North Korean Soldier
North Korean Soldier

ผู้บัญชาการทหารอเมริกันในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค พลเรือเอก รอเบิต วิลเลิร์ด (Robert Willard) กล่าวว่า ปัญหาความท้าทายในภูมิภาคมีเรื่องการขยายตัวของกองทัพจีน และเรื่องรัฐบาลเกาหลีเหนือรวมอยู่ด้วย

ผู้บัญชาการทหารอเมริกันในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค พลเรือเอก รอเบิต วิลเลิร์ด (Robert Willard) กล่าวในการบรรยายสรุปให้ผู้สื่อข่าวรับฟังเกี่ยวกับภาระกิจและปัญหาท้าทายในภาคพื้น เมื่อเร็วๆนี้ว่า ปัญหาความท้าทายที่ว่านี้มีทั้งเรื่องการขยายตัวของกองทัพจีน และเรื่องรัฐบาลของเกาหลีเหนือรวมอยู่ด้วย

พลเรือเอก รอเบิต วิลเลิร์ด กล่าวว่า การทหารของจีนขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงสิบปีที่ผ่านมา และว่า ภาระหน้าที่ของตนคือการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างสหรัฐกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และอยากจะเห็นบริการทางการทหารของจีนเป็นเพื่อนร่วมงานในทางสร้างสรรในภูมิภาค และเท่าที่แล้วมาก็ประสบความสำเร็จในการติดต่อร่วมงานกันในระดับหนึ่ง

เมื่อต้นปีนี้ ทางการจีนระงับการติดต่อแลกเปลี่ยนทางการทหารกับสหรัฐ เพราะไม่พอใจที่สหรัฐขายอาวุธให้กับไต้หวัน เป็นมูลค่า 6 พัน 4 ร้อยล้านดอลล่าร์

รมต. รอเบิต เกตส ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ อธิบายเหตุผลการขายอาวุธที่ว่านี้ไว้ในที่ประชุมเรื่องความมั่นคงที่สิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้ว่า เป็นการดำเนินการตามกฎหมายของสหรัฐ และเชื่อว่าเป็นมาตรการที่จะรักษาสันติภาพในภูมิภาค รมต.กระทรวงกลาโหมสหรัฐตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า ทางการทหารของจีนได้เสริมกำลังจรวดขีปนาวุธในพื้นที่ของตนที่อยู่ตรงข้ามช่องแคบกับไต้หวัน ในขณะเดียวกัน ก็ย้ำว่าสหรัฐไม่สนับสนุนไต้หวันที่เป็นอิสระจากจีน

อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการทหารของจีนที่พลเรือเอกรอเบิต วิลเลิร์ดให้ความเห็นไว้ว่า ทำให้เกิดความกังวลได้ คือการแบ่งอำนาจสายงานระหว่างทหารกับพลเรือน แม้ว่าอำนาจในที่สุดจะอยู่ที่ประธานาธิบดี Hu Jintao ก็ตาม

นายทหารอเมริกันผู้นี้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความกังวลนี้ว่า การแบ่งออกเป็นสองจีน กล่าวคือ กองทัพปลดแอกประชาชนในด้านหนึ่ง และพลเรือนที่ก้าวหน้าทันสมัยในอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดความสงสัยว่าในทางปฏิบัติแล้ว ได้ผลมากน้อยเพียงใด เมื่อคำนึงถึงสมรรถนะทางการทหารที่เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีมานี้

ผ.บ. ทหารสหรัฐในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค กล่าวถึงงานที่ทางการสหรัฐได้ทำร่วมกับการทหารของจีน ซึ่งรวมถึงการสนองตอบหายนะภัย การตอบโต้โจรสลัด และการพิทักษ์สันติภาพ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเฮติ พลเรือเอกรอเบิต วิลเลิร์ดเชื่อว่า การเพิ่มการติดต่อแลกเปลี่ยนทางการทหารระหว่างสหรัฐกับจีน จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย และอาจนำไปสู่การหารือกันในเรื่องที่ยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันด้วยได้

ส่วนเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้น

พลเรือเอก รอเบิต วิลเลิร์ด ผ.บ. ทหารสหรัฐในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคตั้งข้อสังเกตว่า นอกไปจากปัญหาเรื่องการจมเรือรบของเกาหลีใต้เมื่อเร็วๆนี้แล้ว ยังเชื่อว่าผู้นำของเกาหลีเหนือ นาย Kim Jong Il มีสุขภาพไม่ดี และได้ประกาศแต่งตั้งบุตรชาย นาย Kim Jong Un ให้เป็นผู้รับสืบทอดตำแหน่งต่อ

ผ.บ. ทหารสหรัฐในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิคให้ความเห็นว่า การสืบทอดตำแหน่งมักจะก่อให้เกิดการยั่วยุ ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงและอำนาจเหนือฝ่ายทหารและระบอบปกครอง

XS
SM
MD
LG