ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่า กำลังพันธมิตรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแอฟกานิสถานจะยุติปฏิบัติการสู้รบได้ภายในปี 2557


เจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่า กำลังพันธมิตรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแอฟกานิสถานจะยุติปฏิบัติการสู้รบได้ภายในปี 2557

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐแสดงความเชื่อมั่นว่า กำลังพันธมิตรนานาชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแอฟกานิสถาน จะยุติปฏิบัติการสู้รบได้ตามกำหนดภายในปี 2557 โดยที่กำลังรักษาความมั่นคงของแอฟกานิสถานจะเข้ารับภาระในการป้องประเทศของตนเองได้ในเวลานั้น

บรราดาผู้นำประเทศภาคีองค์การแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO ซึ่งประชุมสุดยอดกันที่กรุงลิสบอน ประเทศปอร์ตุเกส เห็นพ้องกันในพันธกรณีที่กองกำลังของสหรัฐและพันธมิตรจะย้ายโอนจากการทำหน้าที่สู้รบเป็นการสนับสนุนกองกำลังของแอฟกานิสถานภายในสิ้นปี 2557

ในการสัมภาษณ์ทางข่ายโทรทัศน์ ABC ในสหรัฐ ประธานคณะผู้บัญชาการทหารสหรัฐ พลเรือเอก Mike Mullen แสดงความหวังในแง่ดีด้วยความระมัดระวัง โดยกล่าวว่า กำหนดเวลานั้นเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และถึงแม้ว่า ยังมีสิ่งที่จะต้องทำอีกมากในช่วงเวลาจากนี้ถึงตอนนั้น และแอฟกานิสถานเป็นพื้นที่อันตรายมาก และกำลังพันธมิตรยังต้องสู้รบอย่างหนักก็ตาม แต่นั่นเป็นเป้าหมายที่ประธานาธิบดีฮามิด คาร์ไซของแอฟกานิสถานตั้งไว้ และพันธมิตร NATO ทุกประเทศ และทุกประเทศที่ส่งกำลังทหารมาช่วยในแอฟกานิสถานตั้งใจให้เป็นไปตามนั้น และคิดกันว่าจะสามารถทำได้

พลเรือเอก Mike Mullen เปรียบเทียบการมอบโอนหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงในแอฟกานิสถานกับการดำเนินงานแบบนี้ในอิรัค ซึ่งนำไปสู่การที่กองกำลังของประเทศนั้นเข้ามารักษาความมั่นคงของประเทศของตนเอง แล้วกำลังพันธมิตรถอนออกมาให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมและการปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

ขณะนี้ มีกำลังทหารนานาชาติประจำการอยู่ในแอฟกานิสถานราว 150,000 คน ซึ่งจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นทหารสหรัฐ บางประเทศ อย่างแคนาดา ประกาศยุติการช่วยในปฏิบัติการสู้รบก่อนกำหนดปี 2557

คาดว่า การโอนหน้าที่รักษาความมั่นคงให้แก่กำลังทหารแอฟกานิสถานจะเริ่มขึ้นในปีหน้า

และในการสัมภาษณ์ทางข่ายโทรทัศน์ FOX News รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ Hillary Clinton กล่าวว่า การประกาศของกลุ่มพันธมิตรดังกล่าว เป็นการพิสูจน์ความเป็นไปได้ของนโยบายของประธานาธิบดีบารัค โอบามา เกี่ยวกับแอฟกานิสถาน ซึ่งตอนนี้ สิ่งต่างๆ กำลังเป็นไปตามแนวนโยบายที่ระบุไว้เมื่อ 1 ปีมาแล้ว รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐ Hillary Clinton กล่าวว่า สหรัฐเชื่อว่า นโยบายดังกล่าวกำลังได้ผล และการที่บรรดาประเทศภาคี NATO และประเทศที่ร่วมกองกำลังนานาชาติช่วยเหลือด้านความมั่นคง แสดงความสบับสนุนและรับรองว่ากำลังมีตวามก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในแอฟกานิสถาน ก็ยิ่งเป็นการย้ำความมั่นใจในเรื่องนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG