ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชาติผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลกกังวลว่าปัญหางบประมาณขาดดุลกับปัญหาจำนวนแรงงานวัยหนุ่มสาวน้อยกว่าประชากรสูงอายุจะชลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ


ชาติผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลกกังวลว่าปัญหางบประมาณขาดดุลกับปัญหาจำนวนแรงงานวัยหนุ่มสาวน้อยกว่าประชากรสูงอายุจะชลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ชาติผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกหลายๆชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน รัฐบาลในหลายๆประเทศกำลังประสบกับปัญหาด้านเงินงบประมาณขาดดุล ในขณะที่อีกหลายประเทศมีคนหนุ่มสาวเข้าสู่ภาคแรงงานกันน้อยลงเพราะมีอัตราการเกิดต่ำทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลงในอนาคต

ชาติผู้นำด้านเศรษฐกิจของโลกหลายๆชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน รัฐบาลในหลายๆประเทศกำลังประสบกับปัญหาด้านเงินงบประมาณขาดดุลในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ในวัยทำงานสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ

ญี่ปุ่นเคยมีบริษัทเอกชนถึงแปดบริษัทที่ติดอันดับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกสิบบริษัท แต่มาในปัจจุบันบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นไม่ติดแม้แต่หนึ่งในยี่สิบของบริษัทชั้นนำของโลกด้วยซ้ำ

คุณแบรี่ บอสเวิร์ท แห่งสถาบันบรูคกิ้งส์ กล่าวกับผู้สื่อข่าววอยออฟอเมริกาว่าการลดลงของประชากรวัยทำงานจะกลายเป็นปัญหาที่ท้าทายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเพราะจะมีคนเกษียณอายุขอรับผลประโยชน์จากกองทุนเงินสะสมและใช้บริการการรักษาพยาบาลกันเพิ่มขึ้น

คุณแบรี่ บอสเวิร์ท ญี่ปุ่นมีระบบกองทุนเงินสะสมค่อนข้างแย่เหมือนกับระบบที่ใช้ในอเมริกา ส่วนระบบการรักษาพยาบาลของญี่ปุ่นก็แย่เหมือนกับระบบที่ใช้ในยุโรป เรื่องนี้มีผลกระทบต่อภาคเอกชนอย่างมากเพราะตอนนี้ประชากรวัยทำงานเริ่มลดจำนวนลงเรื่อยๆเหลือจำนวนคนทำงานน้อยลงทุกๆปี ทำให้เศรษฐกิจเติบโตไม่มากนัก

รายได้ต่อหัวประชากรของญี่ปุ่นต่อปีที่เรียกกันว่า จีดีพี เมื่อหักลบกับเงินเฟ้อแล้วปรากฏว่าไม่เพิ่มขึ้นเลยมานานสิบกว่าปีแล้วแต่หนี้สินกลับเพิ่มขึ้นสองเท่าของจีดีพี

ในยุโรป คนอายุยืนมากกว่าเดิมแต่อัตราการการเกิดในยุโรปลดลงอย่างมาก ส่วนสหรัฐอเมริกาเอง ก็กำลังประสบปัญหาหนี้สินสูงและมีประชากรวัยทองเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน คุณเดวิด รอสนิค บอกว่า ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในสหรัฐสูงกว่าในประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆทั้งหมดและค่าใช้จ่ายด้านนี้จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆในอัตราเพิ่มที่สูงกว่าในชาติอุตสหากรรมเกือบทุกชาติ หากรัฐบาลสหรัฐยังไม่หาทางแก้ปัญหา ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจะรุนแรงมากขึ้นและขยายขอบเขตผลกระทบไปนอกภาครัฐบาลด้วย

ผลกระทบจากประชากรวัยทำงานแก่ตัวลงรวมกับปัญหาหนี้ภาครัฐที่สูงขึ้นสร้างผลกระทบที่เลวร้ายแก่ชาติผู้นำทางเศรษฐกิจทั้งหลาย เศรษฐกิจของสหรัฐ ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป คงจะขยายตัวช้าลงในอนาคต ในสหรัฐ ปัญหาหนี้ภาครัฐสูงชนเพดานหนี้ อาจจะกลายเป็นอุปสรรคทำให้รัฐบาลไม่สามารถดูแลประชากรวัยทองของตนได้

คุณแบรี่ บอสเวิร์ท แห่งสถาบันบรูคกิ้งส์ กล่าวกับผู้สื่อข่าววอยออฟอเมริกาว่า สหรัฐเจอปัญหาสองด้านทั้งเรื่องขาดดุลงบประมาณกับเรื่องประชากรวัยทำงานแก่ตัวลงเรื่อยๆ อีกหน่อยรัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายเงินออกทั้งสองทางพร้อมๆกัน คือจ่ายคืนค่าดอกเบี้ยของหนี้สินกับจ่ายเงินกองทุนสะสมคืนแก่แรงงานที่เกษียณอายุและค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย ค่าจ่ายใช้ตรงนี้มหาศาลจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวช้า

ที่ยุโรป เยอรมันซึ่งเป็นชาติผู้นำทางเศรษฐกิจของยุโรปก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับชาติยักษ์ใหญ่ชาติอื่นๆคือมีประชากรวัยทำงานสูงวัยมากขึ้น เยอรมันถือเป็นชาติอุตสาหกรรมที่ผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจยุโรปมาตลอด แต่ภายในอีกสิบปีข้างหน้า แรงงานคุณภาพในเยอรมันจะลดลงไปถึงสองล้านคน เมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเยอรมันเปิดรับแรงงานคุณสมบัติเฉพาะด้านจากชาติยุโรปอื่นๆเข้าไปทำงานเพื่อแก้ปัญหานี้ แต่ยังมีแรงงานคุณภาพจากต่างชาติในยุโรปเข้าไปทำงานในเยอรมันไม่มากนัก

แม้แต่จีน ชาติเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกก็เจอปัญหาเดียวกันนี้ นโยบายมีลูกคนเดียวที่บังคับใช้กันมานานสามสิบสองปีแล้วเพื่อลดจำนวนประชากรจีนลงสามร้อยล้านคนได้ผลตามที่วางไว้ คุณแบรี่ บอสเวิร์ทบอกกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า นโยบายควบคุมจำนวนประชากรของจีนทำให้อัตรการเกิดลงลดรวดเร็วเกินไป ทำให้จีนมีประชากรวัยหนุ่มสาวที่จะเข้าสู่ภาคแรงงานน้อยลง นอกจากนี้จำนวนประชากรจีนสูงอายุจะมากกว่าประชากรหนุ่มสาวภายในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า รัฐบาลจีนกำลังกังวลอย่างมากในเรื่องนี้

อย่างไรก็ดี เริ่มมีกา่รแก้ปัญหากันบ้างแล้ว อย่างในญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเกษียณอายุกันช้าลงและผู้หญิงญี่ปุ่นเข้าสู่ภาคแรงงานมากขึ้นกว่าในอดีต คุณแบรี่ บอสเวิร์ท บอกว่ารูปแบบการทำงานที่ใช้กันในญี่ปุ่นตอนนี้น่าจะกลายเป็นแนวทางแก้ปัญหาในอีกหลายๆชาติในอนาคต การที่แรงงานญี่ปุ่นเกษียณอายุช้าลงและทำงานนานปีขึ้นจะช่วยประหยัดเงินในการฝึกแรงงานคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนไปได้ระยะหนึ่ง แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะสูงขึ้นเพราะแรงงานแก่ตัวลง ผู้ชายญี่ปุ่นที่อายุมากขึ้นจะไม่รับตำแหน่งระดับสูงเพื่อให้โอกาสแรงงานหนุ่มสาวเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน

นอกจากนี้ การพัฒนาอุปกรณ์ต่างในชีวิตประจำวันให้ทำงานง่ายๆเองได้อัตโนมัติ จะช่วยให้ผู้สูงอายุสะดวกสบายมากขึ้นและอยู่ที่บ้านตนเองได้นานขึ้นโดยไม่ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนชรา ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพลดลงไปได้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG