ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมอเมริกัน วิงวอนต่อรัฐสภาในวันพุธมิให้ตัดโครงการเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหาร


เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมอเมริกัน วิงวอนต่อรัฐสภาในวันพุธมิให้ตัดโครงการเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหาร

เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมอเมริกัน วิงวอนต่อรัฐสภาในวันพุธมิให้ตัดโครงการเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหาร โดยให้เหตุผลว่าโครงการเหล่านั้นมีส่วนช่วยในการรักษาความมั่นคงทั่วโลก เจ้าหน้าที่เหล่านั้นยังอ้างเรื่องที่ทหารอีจิปต์สาธิตให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการที่สหรัฐให้ความช่วยเหลือทางทหารและการมีความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับสหรัฐระหว่างที่เกิดวิกฤติการณ์เมื่อเร็วๆ นี้โดยแสดงความชำนาญและความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์แบบที่กองทัพบกอีจิปต์ประสพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอเมริกัน Robert Gates ยังเตือนมิให้สหรัฐละทิ้งความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของโลกและว่าการตัดงบช่วยเหลือด้านการทหารสำหรับต่างประเทศเป็นความคิดสั้นๆ ที่จะทำให้เกิดผลสะท้อนที่เสียหายและน่าสลดใจมากกว่านี้ตามมาในภายหลังได้เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG