ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกันเกินครึ่งพอใจในงานที่ทำอยู่ เพิ่มขึ้น 7 ปีติดต่อกัน


วันจันทร์แรกของเดือนกันยายนของทุกๆ ปี คือ "วันแรงงานสหรัฐฯ" ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนในสหรัฐฯ และโรงเรียนทั่วอเมริกาเริ่มทยอยเปิดปีการศึกษาใหม่

องค์กรวิจัย Conference Board ได้สำรวจความเห็นคนงานชาวอเมริกัน 1,500 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานที่ทำอยู่ และพบว่า 51% ของกลุ่มตัวอย่าง บอกว่าพอใจกับงานที่ทำ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แล้ว สอดคล้องกับตัวเลขการว่างงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง

นักเศรษฐศาสตร์ของ Conference Board คาดการณ์ว่า อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ในปีหน้า จะลดลงอยู่ที่ะดับ 3.5% ต่ำที่สุดตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ซึ่งจะมีผลให้นายจ้างปรับลดคุณสมบัติด้านระดับการศึกษาของผู้สมัครงานลง ทำให้มีลูกจ้างจำนวนน้อยลงที่รู้สึกว่าตนมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าตำแหน่งงานที่ทำอยู่ และนั่นหมายถึงระดับความพึงพอใจในงานที่ทำมีแนวโน้มสูงขึ้น

เมื่อพิจารณาความพอใจมากที่สุดในแต่ละด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 62.4% บอกว่า พอใจในเพื่อนร่วมงานมากที่สุด, 60.6% พอใจเรื่องการเดินทางไป-กลับที่ทำงาน, 59.6% บอกว่าพอใจในความน่าสนใจของงานที่ทำ, 57.5% บอกว่าพอใจในหัวหน้างาน และ 55.9% บอกว่าพอใจในสภาพแวดล้อมของที่ทำงาน

ในส่วนของความพึงพอใจในส่วนที่น้อยที่สุดนั้น มีเพียง 26.3% บอกว่าพอใจในนโยบายการเลื่อนตำแหน่ง, 27% พอใจในนโยบายการจ่ายเงินโบนัส, 32.6% พอใจในการจัดฝึกอบรมพนักงาน และ 36.1% ที่พอใจในปริมาณงานที่ทำอยู่

XS
SM
MD
LG