ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เยือนอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและความมั่นคง


รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดินทางเยือนอินเดียรวมสี่วันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และความมั่นคง โดยนับเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนแรกที่เยือนอินเดียในรอบ 30 ปี โดยจุดเน้นของการเยือนคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และการป้องกันประเทศ ขณะนี้ยอดการค้าระหว่างประเทศทั้งสองอยู่ที่ราวหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ต่อปี

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอเมริกันบางรายได้ร้องเรียนเรื่องบรรยากาศซึ่งไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจและลงทุนในประเทศอินเดีย การเยือนอินเดียของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ระบุว่า อินเดียเป็นประเทศที่สำคัญในนโยบายเบนเข็มและปรับความสมดุลย์มาทางด้านเอเซีย ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นการความสมดุลย์ซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขและสภาพการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ของอินเดียบางคนมองว่าวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดียคือไม่ต้องการให้เอเซียถูกครอบงำโดยจีน รวมทั้งการสร้างดุลย์แห่งอำนาจซึ่งมีเสถียรภาพในเอเซีย
XS
SM
MD
LG