ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและพันธุกรรม มีผลต่อสุขภาพของเด็กอย่างไร ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาจนจนโตเป็นผู้ใหญ่


ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและพันธุกรรม มีผลต่อสุขภาพของเด็กอย่างไร ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาจนจนโตเป็นผู้ใหญ่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐจะวิจัยสุขภาพเด็กครั้งใหญ่ ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยจัดทำในอเมริกาเพื่อศึกษาว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตและพันธุกรรมของเด็กที่ร่วมในการวิจัยมีผลต่อสุขภาพของพวกเขาอย่างไรตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ๆถึงสาเหตุเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

นักวิจัยในอเมริกาจะศึกษาวิจัยด้านสุขภาพเด็กครั้งใหญ่และถือว่าทะเยอทะยานที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อดูว่าเด็กมีปฏิกริยาต่อสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่อย่างไร ตั้งแต่อากาศที่หายใจ น้ำที่ดื่ม ดินที่เหยียบย่ำ และอาหารที่กิน นอกจากนี้ ยังนำปัจจัยอื่นมาประกอบในการศึกษาด้วย อาทิ วิถีการใช้ชีวิตในครอบครัว พันธุกรรม นิสัยการชมโทรทัศน์ และอื่นๆ

ด็อกเตอร์ Steve Hiershfeld หัวหน้าโครงการวิจัยนี้บอกว่า การวิจัยต้องการเข้าใจว่าเด็กจะมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตขี้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพ สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้อย่างไร โดยจะเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กหนึ่งแสนคนทั่วอเมริกาที่อาศยทั้งในเมืองและในชนบท จะศึกษาติดตามดูสุขภาพตั้งแต่เด็กยังอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุครบยี่สิบเอ็ดปี

เขาหวังว่า ผลการวิจัยจะเสริมความรู้ที่นักวิจัยมีอยู่แล้วเพราะยังเห็นว่านักวิจัยยังมีช่องว่างทางความรู้เกี่ยวกับตัวแปรสำคัญหลายตัวที่มีอิทธิพลไม่เฉพาะแค่ด้านสุขภาพและพัฒนาการของเด็กเท่านั้นแต่อาจเป็นสาเหตุพื้นฐานให้อาการของโรครุนแรงขึ้นเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่

คุณเจนนิเฟอร์ ผู้เข้าร่วมโครงการคนหนึ่งไม่ประสงค์จะแจ้งนามสกุล เธอตั้งครรภ์ได้สามเดือนและเข้าร่วมการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย นครลอสเองเจลลีส หนึ่งในศูนย์ร่วมวิจัยเจ็ดแห่งทั่วอเมริกา

คุณเจนนิเฟอร์ บอกกับผู้สื่อข่าววอยออฟอเมริกาว่าเธออาศัยที่นครลอสเองเจลลีสและกังวลต่อภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับสิ่งต่างๆที่ร่างกายเธอได้รับ เธอไม่รู้ว่าอาหารที่กินเข้าไปถูกตัดแต่งทางพันธุกรรมหรือไม่ เป็นอาหารปลอดสารพิษหรือเปล่า ผู้ผลิตใช้สารเคมีเพื่อยืดอายุอาหารหรือสารกันบูดมั้ย เธอกังวลว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์

นักวิจัยที่ศูยน์วิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย จะศึกษาเด็กจำนวนสี่พันคนจากเขตต่างๆทั่วนครลอสเองเจลลีส เพื่อค้นหาคำตอบแก่คำถามของคุณเจนนิเฟอร์ข้างต้น และยังจะศึกษาสุขภาพเด็กอีกหนึ่งพันคนที่อาศัยในชนบทของนครลอสเองเจลลีส เพื่อดูว่าสารเคมีที่ใช้ในฟาหร์มต่างๆบริเวณใกล้เคียงมีผลกระทบต่อสุขภาพเด็กเหล่านั้นอย่างไร

ด้านด็อกเตอร์ ไมเคิล ลู หนึ่งในทีมนักวิจัยหลักที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ กล่าวว่า ทีมวิจัยจะตรวจดูอาการผิดปกติต่างๆในเด็ก อาทิ หืดหอบ อาการผิดปกติทางระบบประสาทประเภทออทีสซึ่ม ความบกพร่องของอวัยวะตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โรคน้ำหนักตัวเกิน โรคเบาหวาน จนถึงความผิดปกติด้านความประพฤติและการเรียนรู้ต่างๆ การวิจัยนี้มุ่งสร้างข้อมูลที่นักวิจัยทั่วโลกสามารถนำไปใช้ได้

ด็อกเตอร์ ไมเคิล ลู คิดว่า การวิจัยครั้งนี้น่าจะทำให้มุมมองด้านสุขภาพและการพัฒนาการในเด็กเปลี่ยนไป และอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กและสิ่งแวดล้อมด้วย ผลการวิจัยจะเริ่มออกมาให้รับรู้กันเรื่อยๆในขณะที่การวิจัยเดินหน้าไป เพื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาเป็นแนวทางป้องกันและข้อแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัย ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดีและโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG