ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ถาม-ตอบ: รัฐบาลสหรัฐปิดทำการ เกิดเพราะอะไร? และส่งผลกระทบอย่างไร?


รัฐบาลสหรัฐฯปิดทำการ
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:30 0:00

รัฐบาลสหรัฐฯปิดทำการ

8 คำถาม 8 คำตอบ : Government Shutdown ส่งผลอะไร อย่างไร และทำไม ??

ผลกระทบและสาเหตุุการปิดทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หลังจากรัฐสภาไม่ผ่านการพิจารณางบประมาณประจำปี

1 การปิดทำการจะมีผลต่อความสัมพันธ์ต่อสังคมสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกหรือไม่

- งานบริการด้านกงสุล กงสุลสหรัฐ ในต่างประเทศ จะยังคงดำเนินงานตราบเท่าที่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนในการทำงาน ตามคำสั่งของกระทรวงการต่างประเทศ ดังนั้นบริการ การขอวีซ่า และการทำหนังสือเดินทาง และ การให้บริการแก่ พลเมืองสหรัฐ ในต่างประเทศ จะดำเนินต่อไปเท่าที่สามารถทำได้

- นโยบายการทูต : การเดินทาง กระทรวงการต่างประเทศ จะถูก จำกัด ให้เฉพาะสำหรับภารกิจเท่าที่จำเป็น เช่นเพื่อความมั่นคงของชาติ หรือ การรับมือภัยพิบัติเหตุฉุกเฉิน ที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ หรือ การคุ้มครองทรัพย์สิน

- บริการด้านกรีนการ์ด : งานบริการด้านเกี่ยวกับพิจารณาให้สัญชาติสหรัฐ และการให้บริการตรวจคนเข้าเมือง จะยังคงดำเนินต่อ เพราะกระบวนการขอ บัตรเขียว หรือ การขอถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐ ได้รับงบประมาณส่วนใหญ่จาก ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ มากกว่างบประมาณจากส่วนกลาง

- หน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ : ส่วนใหญ่ยังคงทำงานตามปกติ เพราะมีความจำเป็นต่อความมั่นคง ปลอดภัยโดยรวม เช่น หน่วยยามฝั่ง และ จนท.ภาษีศุลกากร และ หน่วนงานป้องกันชายแดน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรอง ที่สนามบิน แต่อาจจะเกิดความล่าช้าได้ในบางหน่วยงาน

- หน่าวยงานทางทหาร: ทหาร 1.4 ล้านนายที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และประจำการ จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปแต่จะได้รับเงินภายหลัง ขณะที่ ครึ่้งหนึ่งของเจ้าหน้าที่ พนักงาน พลเรือนกระทรวงกลาโหม จำนวน 400,000 คน จะถูกพักงาน ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะทำงานโดยไม่ได้รับเงิน

- การท่องเที่ยว: อุทยานแห่งชาติทั่วอเมริกาการวมทั้งเว็บไซต์จะปิดบริการชั่วคราว รวมไปถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ ที่จะสูญเสียรายได้จากนับล้านค่าตั๋วเข้าชม นอกจากนี้ยังอาจส่งผลต่อ ชุมชนใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยว


2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีต่อสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ?

-ถ้าปิดในเวลาไม่กี่วัน จะส่งผลต่อความลำบากทางการเงิน โดยเฉพาะพนักงานที่ถูกพักงานและไม่ได้รับค่าจ้าง

-ถ้าปิดในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ รายได้จากการท่องเที่ยว จะเริ่มได้รับผลกระทบ และผู้บริโภคและภาคธุรกิจ จะไตร่ตรองมากขึ้นในการใช้จ่าย

- ถ้าปิดนานกว่านั้น จะส่งผลต่อการชำระหนี้ ของรัฐบาลกลาง ทำหน้าที่นักลงทุนต่างชาติ เริ่มต้องกังวลเกี่ยวกับ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ และอาจจะสูญเสีย ความเชื่อมั่น ศักยภาพในการใช้จ่าย การให้กู้ยืมเงิน และอัตราดอกเบี้ยจากผู้ให้กู้จากต่างประเทศอาจเพิ่มขึ้น นักลงทุนต่างชาติ ไม่มีความเชื่อมั่นการซื้อ พันธบัตร รัฐบาลสหรัฐ

3 ทำไมรัฐบาลสหรัฐ ต้องปิดทำการ?

ตอบง่ายๆ ให้เห็นภาพ รัฐบาลก็เหมือน รถ ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง นั่นก็คืองบประมาณในการบริหาร หากไม่มีน้ำมันรถก็แล่นไม่ได้ ขณะที่รัฐสภาเป็นเสมือนผู้รับผิดชอบในการเติมน้ำมันในทุกๆ ปีงบประมาณใหม่

4 เหตุที่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่สามารถตกลงกับฝ่ายบริหารได้ เพราะ?

พรรคริพับลิกันซึ่งถือเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯไม่เห็นด้วยกับ กฏหมายการประกันสุขภาพ หรือ รู้จักกันในชื่อ Obamacare จึงปฏิเสธที่จะลงนามในการจัดสรรงบประมาณประจำปี ที่มีนโยบายดังกล่าว ขณะที่ สมาชิกวุฒิสภาซึ่งพรรคเดโมแครตถือเสียงข้างมาก ก็ปฏิเสธที่จะลงนามอนุมัติงบประมาณประจำปีที่มี กองทุน Obamacare รวมอยู่ด้วย

5 เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนหรือไม่

เกิดขึ้น 17ครั้ง ตั้งแต่ ค.ศ. 1977 จนถึงครั้งล่าสุดซึ่งเป็นเวลายาวนานที่สุด ถึง 21 วันนับจากวันที่ 16 ธันวาคม 1995 ถึง 5 มกราคม 1996

6 วิธีปิดทำงาน จะดำเนินการอย่างไร ในเวลานี้ ?

หน่วยงานรัฐบาลกลาง จะมีการแจ้งให้ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่แต่ละคนว่า ว่าใคร คือ " จำเป็น " หรือ " ไม่จำเป็น " ที่จะต้องเข้ามาทำงานในสถานการณ์นี้ เจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นว่ามีความ เห็นว่า จำเป็น จะยังคง ทำงานตามปกติ ส่วนคนอื่นที่เหลือจะถูกพักงาน ที่บ้าน โดยไม่ได้รับเงินเดือน ส่วนคนที่มาทำงานจะจ่ายให้ภายหลังหากมีการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

7 มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกี่คนที่จะถูกพักงาน?

ประมาณ 800,000 จากจำนวน 2.2 ล้านคนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางทั่วอเมริกาจะถูกพักงาน อยู่ที่บ้าน โดยไม่ได้รับเงินเดือน

8 ผู้ที่ถูกพักงานจะสามารถทำงานได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้ แต่ อาจจะมี ผลกระทบตามมา เพราะในแง่กฏหมายแล้วจะไม่สามารถทำได้ และอาจมีความผิดทางกฎหมาย ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจะดำเนินการ ใด ๆ เกี่ยวกับงานในระหว่างการถูกปิดทำการ ซึ่งรวมไปถึง การตรวจอีเมลของที่ทำงานก็ไม่สามารถทำได้
XS
SM
MD
LG