ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มุมมองผู้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกชาวไทยในวันลงคะแนนเลือกตั้งสหรัฐฯ


สะท้อนมุมมองผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขื้อสายไทยกับความรู้สึกและโอกาสของการได้มีส่วนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งสหรัฐฯ 2020

XS
SM
MD
LG