ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนเชิญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไปเยือนจีนปีหน้า


จีนเชิญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไปเยือนจีนปีหน้า

ระหว่างร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงฮานอย รัฐมนตรีกลาโหมจีน เลียง กวางลี เชิญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Robert Gates ไปเยือนจีนปีหน้า ซึ่งแสดงถึงการคลายความตึงเครียดเนื่องจากการที่สหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวันเมื่อต้นปี ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกลาโหมจีนกล่าวว่า การเจรจากับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเป็นไปในทางก่อประโยชน์ ขณะที่จีนกับญี่ปุ่นกำลังมีความตึงเครียดมากขึ้นจากกรณีที่เรือประมงจีนเข้าชนเรือลาดตระเวนของญี่ปุ่นในน่านน้ำที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ

ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศภาคีสมาคม ASEAN ที่กรุงฮานอย ซึ่งเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ สหรัฐ จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และเกาหลีใต้มาร่วมด้วยนั้น ดูเหมือนการดำเนินงานทางการทูตจะมีความก้าวหน้าบางอย่าง ในการลดความตึงเครียด

รัฐมนตรีกลาโหมของจีน เลียง กวางลี เชิญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Robert Gates ไปเยือนจีนปีหน้า ซึ่งแสดงถึงการคลายความตึงเครียด ตั้งแต่จีนระงับการติดต่อทางทหารระดับสูงกับสหรัฐมาเมื่อต้นปีเนื่องจากสหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวัน

รัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมของจีน กล่าวด้วยว่า การเจรจากับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นมีประโยชน์ ความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นรุนแรงขึ้นหลังจากที่เรือประมงจีนเข้าชนเรือลาดตระเวนของญี่ปุ่น 2 ลำในน่านน้ำที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ

ในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกลาโหมสหรัฐ Robert Gates ปราศรัยต่อเจ้าหน้าที่ทหารและนักศึกษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติที่กรุงฮานอย ยืนยันพันธกรณีของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Robert Gates แสดงทัศนะว่า ประเทศในเอเชียทั้งมวลจะมั่นใจได้ว่า สหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมทำงานในเอเชียต่อไปดังที่เคยปฏิบัติมาหลายสิบปี และตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อไป ไม่เฉพาะในทางเศรษฐกิจและการเมืองเท่านั้น แต่ในด้านการป้องกันและความมั่นคงด้วย

สหรัฐมีความกังวลว่า กรณีพิพาทขัดแย้งเรื่ออาณาเขตบริเวณแนวเกาะปะการังเล็กๆ ในทะเลจีนตอนใต้ อาจมีผลเสียหายต่อการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือที่จอแจที่สุดเส้นทางหนึ่งในโลก

ทางการจีนกล่าวว่า การที่จีนอ้างกรรมสิทธิเหนือแนวเกาะ Spratly และแนวเกาะ Paracel นั้น เป็นผลประโยชน์แห่งชาติที่เป็นแกนสำคัญ ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน และมาเลเซีย ก็อ้างกรรมสิทธิเหนือแนวเกาะดังกล่าว ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วย

เป็นที่เชื่อกันว่า แนวเกาะซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีคนอยู่อาศัยดังกล่าว เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

สหรัฐกล่าวว่า สหรัฐก็มีผลประโยชน์แห่งชาติในด้านเสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ำสากลทั้งหลาย รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Robert Gates กล่าวด้วยว่า ด้วยการดำเนินงานร่วมกันในองค์การรวมหลายชาติอย่างสมาคมอาเซียน ประเทศเล็กๆ ในเอเชีย จะสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงได้ดีขึ้น เขากล่าวว่า พบสิ่งส่อแสดงมากขึ้นว่า การอาศัยแต่เพียงความสัมพันธ์ทวิภาคียังไม่เพียงพอ จำเป็นจะต้องมีสถาบันพหุภาคีเพื่อรับมือกับปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดในด้านความมั่นคงในส่วนภาคพื้น

ระหว่างมาร่วมการประชุมที่กรุงฮานอย 2 วัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐ กำหนดพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศในเอเชียหลายประเทศที่ต้องการความสนับสนุนของสหรัฐในการต้านพลังการเติบโตของจีนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งในเอเชีย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG