ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐสภาสหรัฐยังตกลงเรื่องงบประมาณและการเพิ่มเพดานหนี้ไม่ได้ และรัฐบาลสหรัฐอาจต้องปิดทำการตุลาคมนี้


รัฐสภาสหรัฐยังทำความตกลงเรื่องงบประมาณและการเพิ่มเพดานหนี้ของประเทศไม่ได้ ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลอาจต้องปิดทำการและชำระหนี้อีกต่อไปไม่ได้ในเดือนตุลาคมนี้

รัฐสภาสหรัฐยังไม่มีงบประมาณสำหรับปีใหม่ให้รัฐบาลใช้ในการบริหารประเทศ ทั้งนี้เพราะร่างกม.งบประมาณที่คองเกรสส่งให้วุฒิสภาพิจารณา กำหนดให้ตัดงบประมาณสำหรับกม. ประกันสุขภาพ หรือที่เรียกกันว่า Obamacare ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มนำออกใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
สมาชิกรัฐสภาสหรัฐสังกัดพรรค Republican ไม่ต้องการให้มีการนำกม. ประกันสุขภาพที่ประธานาธิบดี Barack Obama และพรรค Democrat ยกร่างและผลักดันจนผ่านออกมาเป็นกม.ได้เมื่อสองปีที่แล้ว ออกมาใช้ตามกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ และได้รณรงค์ต่อต้านกม. ฉบับนี้อย่างเข้มข้นมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงการคลังของสหรัฐแจ้งให้รัฐสภาและรัฐบาลรับทราบว่า ภาระหนี้สินของประเทศจะเพิ่มขึ้นจนถึงกำหนดขั้นสูงหรือเพดาน ที่รัฐสภาอนุมัติไว้ในวันที่ 17 ตุลาคม และรัฐสภาจะต้องอนุมัติเพิ่มเพดานหนี้ให้ มิฉะนั้น กระทรวงการคลังจะไม่สามารถกู้เงินมาใช้จ่ายในกิจการต่างๆของประเทศ รวมทั้งการชำระหนี้ที่ทำไว้ได้ต่อไปได้อีก
ประเด็นที่เกือบทุกฝ่ายอยากจะหลีกเลี่ยง คือการปิดการทำงานของรัฐบาล

ขณะนี้มีรายงานว่า สมาชิกพรรค Democrat ซึ่งมีเสียงข้างมากในวุฒิสภา จะลงคะแนนเสียงในวันศุกร์นี้ให้กับร่างกม.ที่จะจัดสรรเงินให้รัฐบาลทำงานต่อไปได้ รวมทั้งให้เงินกับกม. ประกันสุขภาพด้วย เป็นระยะเวลาไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายน และจะส่งร่างกม.ที่มีการปรับเปลี่ยนนี้ กลับไปให้คองเกรสพิจารณา

แต่คาดกันว่าคองเกรส ซึ่งสมาชิกพรรค Republican คุมเสียงข้างมากจะให้ความเห็นชอบกับร่างกม.ที่จะเพิ่มเพดานหนี้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินมาใช้ได้ต่อไป โดยมีข้อแม้ว่า จะต้องเลื่อนการนำกม. ประกันสุขภาพของประธานาธิบดี Obama มาใช้ออกไปหนึ่งปี นับเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของสมาชิกพรรค Republican

ที่ชัดเจนก็คือ ช่วงเวลากระชั้นมาก เพราะคองเกรสจะมีเวลาพิจารณาและลงมติในร่างกม. แค่วันจันทร์ ก่อนจะนำส่งให้ประธานาธิบดี Obama ลงนามภายในเวลาเที่ยงคืนของวันจันทร์นั้น
ปัญหาของความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสองสภานี้ ส่วนหนึ่งมาจากความแตกแยกของสมาชิกพรรค Republican ในคองเกรส ระหว่างฝ่าย Tea Party ซึ่งมีอยู่ประมาณ 80 คน และเกาะกลุ่มกันอย่างอย่างเหนียวแน่น กับ Republican สายกลางที่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งเงื่อนไขควบกับการร่างกม. งบประมาณตัดเงินให้กับกม. ประกันสุขภาพ

แต่แม้สมาชิกพรรค Republican ส่วนใหญ่กำลังตั้งเป้าไปที่การใช้เพดานหนี้เป็นเครื่องต่อรองในความพยายามที่จะสกัดกั้นการนำ Obamacare ออกมาใช้ ประธานาธิบดี Obama ได้กล่าวไว้อย่างหนักแน่นหลายครั้งแล้วว่า จะไม่เจรจากับรัฐสภาในเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ เพราะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในหนี้สินที่ประเทศทำไว้ ไม่มีอะไรที่จะต่อรองด้วย

ยังไม่เป็นที่ทราบว่า รัฐสภาจะสามารถยกร่างกม.ในเรื่องงบประมาณได้ทันสิ้นปีงบประมาณนี้ได้หรือไม่ หรือจะอนุมัติให้รัฐบาลใช้เงินในวงเงินงบประมาณเดิมต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพื่อซื้อเวลาสำหรับเจรจาทำความตกลงกันให้ได้ หรือปล่อยให้หมดเวลาและรัฐบาลต้องปิดการทำงานในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ถ้ารัฐบาลปิดการทำงาน เจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายแสนคนจะได้รับความกระทบกระเทือน พรรค Republican จะต้องหาทางหลีกเลี่ยงคำครหาว่าเป็นต้นเหตุ ไม่อย่างนั้นจะแพ้การเลือกตั้งในปีหน้า เหมือนในการปิดการทำงานของรัฐบาลที่เคยมีมาแล้วในปี ค.ศ. 1996
XS
SM
MD
LG