ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กระทรวงกลาโหมอเมริกันรายงานว่า จีนยังขยายขีดความสามารถทางทหารต่อไป


รายงานซึ่งจัดทำขึ้นตามที่รัฐสภาอเมริกันเป็นผู้กำหนดระบุว่า จีนกำลังพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลสำหรับต่อต้านเรือและกำลังเตรียมนำเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าประจำการหลายลำ ในระยะหลังของทศวรรษนี้ในฐานะเป็นความพยายามส่วนหนึ่งของจีน ที่จะเป็นมหาอำนาจทางทหารที่มีอิทธิพลมากกว่าใครในเอเชีย นั่นเป็นจุดยืนของสหรัฐในขณะนี้และเจ้าหน้าที่กล่าวว่า สหรัฐตั้งใจยึดจุดยืนดังกล่าวต่อไป รายงานระบุว่า จีนกำลังต่อเรือใต้น้ำที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อเรือผิวน้ำและสร้างขีปนาวุธพิสัยต่างๆ กันตลอดจนกำลังพัฒนาขีดความสามารถที่จะทำสงครามข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสคนหนึ่งของกระทรวงกลาโหมอเมริกัน กล่าวโดยไม่ประสงค์ให้เปิดเผยนามว่า จีนกำลังอุดช่องว่างระหว่างเรื่องความปรารถนาและขีดความสามารถของจีนให้แคบเข้า รายงานระบุต่อไปว่า ความปรารถนาของจีนนั้นรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากชายฝั่งของจีนในทะเลจีนใต้และความสามารถ ที่จะมีอิทธิพลโน้มน้าวผลลัพธ์จากการพิพาทขัดแย้งในภูมิภาคไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของใต้หวัน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมอเมริกันผู้หนึ่งกล่าวว่า การที่จีนเข้าร่วมในการเพียรพยายามระหว่างประเทศระยะยาว เพื่อปราบปรามพวกโจรสลัดนอกเขตชายฝั่งทวีปแอฟริกานั้นแสดงให้เห็นว่า จีนมีความสามารถที่จะคงกำลังไว้ตามบริเวณที่อยู่ห่างไกลจากน่านน้ำของจีนได้ต่อไปเรื่อยๆ รายงานเมื่อปีที่แล้วคาดหมายว่าจีนจะทำเช่นนั้นได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันภายในปีพุทธศักราช 2563 โน่น รายงานกะประมาณว่า จีนทุ่มเงินด้านการป้องกันประเทศราวหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งนับว่าสูงกว่าที่ทางการจีนระบุไว้ในงบประมาณเกือบสองเท่า ตามข้อมูลของทั้งทางการจีน และของสหรัฐ งบรายจ่ายด้านการป้องกันของจีนสูงกว่าเก่าอย่างน้อยสี่เท่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 เป็นต้นมา

งบกลาโหมของสหรัฐมีจำนวนปีละห้าแสนล้านเหรียญสหรัฐ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมอเมริกันผู้ไม่ประสงค์จะให้เปิดเผยนามกล่าวเร่งเร้าจีน ให้กลับมีการติดต่อทางทหารกับสหรัฐใหม่ การติดต่อทางทหารดังกล่าวถูกระงับไปหลังจากสหรัฐจำหน่ายอาวุธให้ใต้หวันเมื่อเดือนมกราคม เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกล่าวด้วยว่า การที่จีนขยายขีดความสามารถทางทหารต่อไป ทำให้การติดต่อกันแบนนั้นยิ่งมีความสำคัญมากเป็นพิเศษในการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการวินิจฉัยสถานการณ์ผิดพลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งกันได้

XS
SM
MD
LG