ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิเคราะห์แนะนำว่าสหรัฐจะต้องยอมรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจีน และหาทางร่วมมือเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ แทนการประจันหน้ากัน


นักวิเคราะห์แนะนำว่าสหรัฐจะต้องยอมรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจีน และหาทางร่วมมือเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ แทนการประจันหน้ากัน
นักวิเคราะห์แนะนำว่าสหรัฐจะต้องยอมรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของจีน และหาทางร่วมมือเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ แทนการประจันหน้ากัน

เศรษฐกิจจีนอาจก้าวหน้าไปไกลกว่าเศรษฐกิจสหรัฐในอีกสามสิบปีข้างหน้า ในขณะที่ ปัจจุบันทั้งสองประเทศยังคงมีปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างกันอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินหยวนของจีน การละเมิดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา หรือการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตน นักเศรษฐศาสตร์และผู้นำในเอเชียอยากจะเห็นสหรัฐและจีนร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจมากกว่า เพื่อว่าทุกคนจะได้มีโอกาสเจริญเติบโตตามไปด้วย แต่น้ำเสียงและความเห็นที่ออกมาจากสื่อและผู้สังเกตการณ์ตะวันตกในเรื่องนี้ เป็นไปในทางที่ว่าจะต้องหักหาญให้มีการแพ้ชนะกัน นักวิเคราะห์ชี้แนะว่า สหรัฐควรยอมรับความก้าวหน้าของจีนและหาทางร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ

มีผู้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจจีนอาจก้าวหน้าไปไกลกว่าเศรษฐกิจสหรัฐในอีกสามสิบปีข้างหน้า ในขณะที่ ปัจจุบันทั้งสองประเทศยังคงมีปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างกันอยู่ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเงินหยวนของจีน การละเมิดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา หรือการปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ส่วนตน

นาย Yukon Huang นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนของสถาบัน Carnegie เพื่อสันติภาพระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตัน ให้ความเห็นว่า ทางฝ่ายจีนมองว่า น้ำเสียงและความเห็นที่ออกมาจากสื่อและผู้สังเกตการณ์ตะวันตกในเรื่องนี้ เป็นไปในทางที่ว่าจะต้องหักหาญให้มีการแพ้ชนะกัน

นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้กล่าวว่า ความเห็นเหล่านี้ โดยพื้นฐานแล้ว ระบุว่า สหรัฐจะต้องเป็นผู้ชนะ หรือต้องต่อสู้ให้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และจีนจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ หรือถอยหลัง มิฉะนั้น จะแก้ปัญหาเรื่องการขาดดุลการค้าระหว่างกัน หรืออุปสรรคที่ขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ได้ ในขณะที่จีนกำลังเติบโตอย่างแข็งขัน

นักเศรษฐศาสตร์และผู้นำในเอเชียอยากจะเห็นสหรัฐและจีนร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจมากกว่า เพื่อว่าทุกคนจะได้มีโอกาสเจริญเติบโตตามไปด้วย เมื่อต้นเดือนมกราคม ศกใหม่นี้ นายกรัฐมนตรี Lee Hsien Loong ของสิงคโปร์ให้ความเห็นไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญที่สุดในโลกเวลานี้ และว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องหาทางไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันให้ได้

นักวิเคราะห์ Simon Tay ประธานสถาบันกิจการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ และผู้เขียนหนังสือ “Asia Alone: US – Asia Relations after the Crisis” กล่าวว่า ทั้งจีนและสหรัฐกำลังพยายามทำความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่ว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้บงการหรือเรียกร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งทำตามที่ตนต้องการแต่ด้านเดียวไม่ได้

ปัญหาก็คือ ทั้งประธานาธิบดี Barack Obama และประธานาธิบดี Hu Jintao ต่างมีปัญหาภายในประเทศที่จะต้องเอาใจใส่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบการประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้นในกรุงวอชิงตันในเดือนนี้ได้

ประธานาธิบดี Hu Jintao กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในปีหน้า และจีนกำลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของตน จากระบบที่พึ่งพาอาศัยการส่งออกเป็นหลัก มาเป็นการสร้างตลาดผู้บริโภคภายในประเทศ โดยที่ไม่ทำให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้น และอัตราการโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 8%

ในขณะที่ ประธานาธิบดี Obama จะต้องเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งจะมีเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักในการหาเสียง

แต่นักวิเคราะห์ Yukon Huang เชื่อว่าทั้งสองฝ่ายยังมีทางที่จะได้ประโยชน์พร้อมๆกันได้ นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบัน Carnegie Institute of Peace ที่กรุงวอชิงตันผู้นี้ ให้ความเห็นว่า การที่จีนมีอัตราการโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างมีเสถียรภาพนั้น เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐ เพราะเป็นการเพิ่มความต้องการในตลาดโลก และช่วยให้สหรัฐฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเองได้ เพราะฉะนั้นความคิดเห็นที่ออกมาจากสหรัฐจึงควรเป็นการแสดงความยินดีที่เศรษฐกิจจีนเจริญเติบโตต่อไป อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และยืนยาว โดยหวังว่าจีนจะนำเข้าเพิ่มขึ้น สหรัฐจะส่งออกได้มากขึ้น และอัตราการโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐเพิ่มสูงขึ้น และทุกฝ่ายได้ประโยชน์

นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ศกก่อนเมื่อจีนเลิกกำหนดค่าเงินของตนกับเงินดอลล่าร์ของสหรัฐ จนถึงขณะนี้ ค่าเงินหยวนของจีนเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 4% ในขณะที่การได้เปรียบดุลการค้าของจีนสำหรับปีที่แล้วลดลง 7% ลงมาเหลือ 183 ล้านดอลล่าร์ ทำให้นักเศรษฐศาสตร์บางคนกล่าวว่า ตัวเลขดังกล่าวอาจช่วยให้โวหารในเรื่องค่าเงินหยวนและการได้เปรียบดุลการค้าลดความเผ็ดร้อนลงได้ทันการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตัน

XS
SM
MD
LG