ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Super PACS หรือกลุ่มรณรงค์ทางการเมืองที่สนับสนุนนาย Mitt Romney ระดมทุนได้กว่า 18 ล้านดอลล่าร์ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว


Super PACS หรือกลุ่มรณรงค์ทางการเมืองที่สนับสนุนนาย Mitt Romney ระดมทุนได้กว่า 18 ล้านดอลล่าร์ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว
Super PACS หรือกลุ่มรณรงค์ทางการเมืองที่สนับสนุนนาย Mitt Romney ระดมทุนได้กว่า 18 ล้านดอลล่าร์ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว

เมื่อค่ำวันอังคารหลังการประกาศผลการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับริกันในรัฐฟลอริด้าแล้ว กลุ่มรณรงค์ทางการเมืองหรือ Super PACS ที่สนับสนุนนาย Mitt Romney ผู้สมัครคนหนึ่งของพรรคประกาศว่าสามารถระดมทุนได้กว่า 18 ล้านดอลล่าร์ในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้ว และกลุ่มเหล่านี้นี้ยังมีเงินสดอยู่ในมืออีกเกือบ 24 ล้านดอลล่าร์ด้วย ซึ่งเป็นเงินที่ระดมได้มากกว่าของกลุ่ม Super PACS ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโอบาม่าถึงกว่า 4 เท่าตัว


Super PACS ซึ่งย่อมาจาก Super Political Action Committee นี้ คือกลุ่มทำงานด้านการเมืองที่สามาถระดมทุนและใช้จ่ายเงินได้โดยไม่จำกัดจำนวน เพื่อสนับสนุนหรือต่อต้านโจมตีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดที่ตนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย แต่จะไม่สมารถประสานงานกับผู้ลงสมัครหรือพรรคการเมืองได้โดยตรง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้ว Super PACS มักมีอดีตเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยของนักการเมืองที่ตนสนับสนุนร่วมทำงานอยู่ด้วย

การทำงานในการหาทุนและใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนหรือโจมตีผู้สมัครรับเลือกตั้งของ Super PACS นี้มีพื้นฐานมาจากคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐฯ เมื่อปี 2553 ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชน สหภาพแรงงาน และบุคคลใดๆ สามารถให้เงินสนับสนุนอย่างไม่จำกัดแก่กลุ่มต่างๆ ซึ่งรณรงค์สนับสนุนหรือต่อต้านผู้สมัครคนใดได้ และในส่วนของ Super PACS ที่สนับสนุนนาย Mitt Romney นั้น เงินบริจาคส่วนใหญ่มาจากผู้มีฐานะดีกลุ่มเล็กๆ โดยสี่คนในจำนวนนี้ให้เงินบริจาครายละ 1 ล้านดอลล่าร์

สำหรับคนอเมริกันโดยทั่วไป กฏหมายเลือกตั้งระบุว่าจะสามารถบริจาคเงินสนับสนุนแก่นักการเมืองได้ไม่เกินรายละ 2,500 ดอลล่าร์ แต่เงินดังกล่าวจะอยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของนักการเมืองคนนั้นเพื่อใช้ในการซื้อโฆษณา การเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยในส่วนนี้ ประธานาธิบดีโอบาม่าสามารถหาเงินบริจาคจากบุคคลรายย่อยได้กว่า 150 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งนับว่ามากกว่าของนาย Mitt Romney เกือบห้าเท่าตัว

XS
SM
MD
LG