ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลวิจัยการตลาดในสหรัฐฯ ระบุว่าชุดเสื้อผ้าที่เรียบร้อยดูดีจะช่วยเสริมบุคลิกที่ไม่หล่อเหลาได้


ผลวิจัยการตลาดในสหรัฐฯ ระบุว่าชุดเสื้อผ้าที่เรียบร้อยดูดีจะช่วยเสริมบุคลิกที่ไม่หล่อเหลาได้
ผลวิจัยการตลาดในสหรัฐฯ ระบุว่าชุดเสื้อผ้าที่เรียบร้อยดูดีจะช่วยเสริมบุคลิกที่ไม่หล่อเหลาได้

คำกล่าวที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนั้นอาจเป็นความจริง เพราะผลการวิจัยด้านการตลาดสำหรับบริษัทผู้ขายเสื้อผ้ารายหนึ่งในสหรัฐฯ แสดงว่า 91 % ของคนอเมริกันคิดว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายซึ่งเรียบร้อยดูดีจะช่วยเสริมบุคลิกที่ไม่หล่อเหลาของชายผู้สวมใส่ได้ ในขณะที่มีเพียง 37 % เท่านั้นที่มองว่า บุคคลในเครื่องแบบทหารจะเป็นที่น่าสนใจมากกว่าพลเรือนผู้สวมใส่เสื้อผ้าแบบนักธุรกิจ คือผูกเนคไทด์ใส่สูท ส่วนผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่เปรียบเทียบความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยสตรี 112 คนต่อกลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกมาก่อนแล้วว่าดูดี แต่ให้แต่งกายเป็นหมอ ครู และพนักงานร้านอาหารจานด่วนก็ชี้ว่า ชุดเสื้อผ้าที่แสดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ำนั้นจะไม่เป็นที่น่าสนใจของเพศตรงข้าม

อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่าบุคคลในเครื่องแบบทหารหรือตำรวจจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจได้มากกว่าหรือไม่นั้นยังไม่มีคำตอบที่แน่นอน เพียงแต่มีนักจิตวิทยาที่ชี้แนะว่าเครื่องแบบทหาร-ตำรวจช่วยสื่อถึงเรื่องอำนาจ และคุณค่าอื่นๆ ในแง่ของความมั่นใจ ความกล้าหาญ ความสามารถ และการเป็นที่วางใจได้ ซึ่งอาจเป็นคุณสมบัติที่เพศหญิงบางคนต้องการ

XS
SM
MD
LG