ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ตัวแทนยูเอ็นเรียกร้องไทยออกกฎหมายว่าด้วยการทรมานและลักพาตัวที่ใช้มาตรฐานสากล


เมื่อวันศุกร์ ตัวแทนของสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย เรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกกฏหมายซึ่งมีหลักประกันที่ห้ามเรื่องการทรมานและการลักพาตัว อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

โดย Cynthia Veliko ผู้แทนของสำนักงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ สำหรับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก กล่าวว่า ร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีของไทยให้การอนุมัติไปแล้วนั้น แม้จะนับเป็นก้าวที่สำคัญ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยังขาดหลักการสำคัญตามมาตรฐานสากลซึ่งให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการใช้วิธีทรมานและการลักพาตัวอยู่

รวมทั้งคำจำกัดความของอาชญากรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในร่างกฎหมายของไทย ก็ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้ด้วย

XS
SM
MD
LG