ลิ้งค์เชื่อมต่อ

UNHCR จะฉลองวาระที่ตั้งมาครบหกสิบปีในวันที่ 14 ธันวาคม


UNHCR จะฉลองวาระที่ตั้งมาครบหกสิบปีในวันที่ 14 ธันวาคม
UNHCR จะฉลองวาระที่ตั้งมาครบหกสิบปีในวันที่ 14 ธันวาคม

สำนักงานคณะกรรมการฝ่ายผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR จะฉลองวาระที่ตั้งมาครบหกสิบปีในวันที่ 14ธันวาคม สหประชาชาติตั้ง UNHCR ขึ้นโดยมีเจตนาจะให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือประชาชนราวหนึ่งล้านผู้พลัดถิ่นฐานเนื่องจากสงครามในยุโรป สหประชาชาติตั้งใจว่า เมื่อ UNHCR ปฎิบัติภาระกิจดังกล่าวเสร็จภายในสามปีแล้วก็จะยุบสำนักงานแห่งนั้นเสีย แต่เวลาล่วงไปหกสิบปีแล้ว UNHCR ก็ยังคงปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ต้องพลัดถิ่นฐานภายในประเทศของพวกเขาอีกหลายล้านคน

การที่ UNHCR ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขวิกฤติการณ์เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่านำมาเฉลิมฉลองกัน แต่เมื่อดูตามข้อเท็จจริงก็จะเห็นว่า UNHCR ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยห้าสิบล้านกว่าคนให้สร้างสรรค์ชีวิตของพวกเขาใหม่ภายในรอบหกสิบปีที่ผ่านมานี่แหละที่เป็นเรื่องน่าปรบมือให้ UNHCR เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาแล้วสองครั้ง ซึ่งเป็นการยอมรับผลงานที่สำนักงานแห่งนั้นทำไปเพื่อช่วยเหลือพลโลกบางส่วนผู้ประสบความสูญเสียมากที่สุด

รองประธาน UNHCR (UN Deputy High Commissioner for Refugees) Alexander Aleinikoff กล่าวเป็นเชิงประชดกลายๆว่า สำนักงานนี้ปฎิบัติหน้าที่ไปแบบลุ่มๆดอนๆมาเกือบจะโดยตลอด เขาให้อรรถาธิบายว่า คนเชื่อกันว่าสถานการณ์ด้านผู้ลี้ภัยเป็นเรื่องชั่วคราวและจะขบแก้ให้ลุล่วงไปได้อย่างเรียบร้อย

เขากล่าวว่า สหประชาชาติเพิ่งให้เราเป็นสำนักงานถาวรเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองทั้งนี้เพราะเกิดความตระหนักว่าประเด็นเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยพอจะเชื่อแน่ได้ว่าจะเป็นประเด็นที่เราต้องขบแก้ต่อไปชั่วนิรันดรและจะยังมีผู้คนหลบหนีข้ามพรมแดนด้วยเหตุผลนานาประการและพวกเขาจำต้องได้รับความคุ้มครอง ความช่วยเหลือและความสนับสนุนของนานาประเทศและเราเป็นผู้ดำเนินงานที่ว่านั้น

UNHCR เผชิญกับภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2499 อันเป็นปีที่ทหารโซเวียตเข้าบดขยี้ประชาชนในฮังการีที่ลุกฮือขึ้นต่อต้านโซเวียต ซึ่งเป็นเหตุให้ชาวฮังการีหนึ่งแสนแปดหมื่นกว่าคนหลบหนีไปแสวงหาที่หลบภัยตามประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ปรึกษาและอดีตหัวหน้าคณะผู้แถลงข่าวของ UNHCR Ron Redmond กล่าวว่า ในช่วงก่อนที่จะถึงปีนั้น สำนักงานต้องจัดการแก้ไขเรื่องที่เราเรียกว่าปัจเจกชนผู้หลบหนีการรังควานกลั่นแกล้งเป็นรายๆไป ขณะนี้ เราต้องแก้ไขสถานการณ์ที่คนกลุ่มใหญ่มหึมาหลบหนีออกมาด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน และด้วยเหตุนั้น UNHCR จึงเริ่มแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งเราเรียกว่ากรณีตอนพบครั้งแรก

ในช่วงพุทธทศวรรษที่ 2503 วิกฤติการณ์สำคัญๆที่ UNHCR ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยแก้ไขก็คือ วิกฤติการณ์เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นหลายครั้งเนื่องจากการที่ประเทศในแอฟริกาพ้นจากสภาพความเป็นอาณานิคม ชาวเวียดนามที่หลบหนีออกจากประเทศโดยทางเรือ การที่ชาวอัฟกานิสถานหลายล้านคนลี้ภัยออกจากอัฟกานิสถานหลังจากโซเวียตบุกประเทศนั้น และการที่ประชาชนหลายแสนคนหลบลี้หนีภัยเนื่องจากเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในระวันด้าเป็นต้น

ภาวการณ์ในโลกขณะนี้ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าตอนที่ตั้ง UNHCR เมื่อหกสิบปีก่อน สงครามระหว่างประเทศเปลี่ยนไปเป็นการรบราฆ่าฟันระหว่างพลเรือน เมื่อหกสิบปีก่อน UNHCR มีเจ้าหน้าที่สามสิบคน มีงบประมาณสามแสนเหรียญสหรัฐสำหรับช่วยเหลือผู้ลี้ภัยราวหนึ่งล้านคนในยุโรป ขณะนี้ UNHCR มีเจ้าหน้าที่เจ็ดพันคน มีงบประมาณสามพันล้านกว่าเหรียญสหรัฐ ปฎิบัติงานอยู่ตามประเทศหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าแห่ง และคอยดูแลช่วยเหลือผู้ลี้ภัยสามสิบล้านกว่าคน

ในปัจจุบัน ผู้ปฎิบัติงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต้องเผชิญกับอันตรายมากมาย ทั้งนี้เพราะพวกขบถกลุ่มต่างๆไม่เคารพความเป็นกลางและลักษณะงานที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของผู้ปฎิบัติงานเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ของ UNHCR ถูกลักพาตัวไป และมีบางรายโดนฆาตกรรมเสียด้วยซ้ำไประหว่างการปฎิบัติหน้าที่ รองประธาน UNHCR Alexander Aleinikoff กล่าวว่า ทาง UNHCR จึงมุ่งไปที่เรื่องการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่มากขึ้นและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ความสามารถของ UNHCR ที่จะเข้าถึงผู้ที่สำนักงานต้องการจะช่วยเหลือ หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองและการลี้ภัยกำลังโดนคุกคามมากยิ่งขึ้น ประเทศอุตสาหกรรมที่กำลังตั้งข้อกีดกันการลี้ภัยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและมักจะผลักใสไม่ให้ประชาชนผู้ที่ต้องการความคุ้มครองระหว่างประเทศอย่างสุจริตใจเข้าประเทศ UNHCR กล่าวว่า พฤติการณ์แบบนั้นขัดกับหลักการที่สำคัญของสำนักงาน UNHCR ตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนผู้หลบหนีการรังควานกลั่นแกล้งและการกระทำอันมิชอบ แตการยึดหลักการดังกล่าวทำได้ยากยิ่งขึ้นขณะที่การท้าทายใหม่ๆปรากฎให้เห็นและผู้คนหลบหนีออกจากประเทศโดยมีเหตุผลต่างๆ กัน

XS
SM
MD
LG