ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมสมัชชาใหญ่ UN ที่นิวยอร์คจะเริ่มในวันอังคารนี้โดยมีประเด็นสำคัญคือเรื่องซีเรีย


การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติจะเริ่มวันอังคาร ประเด็นสำคัญปีนี้คือเรื่องสงครามในซีเรีย โครงการนิวเคลียร์อิหร่านและการปฏิรูปการเมืองพม่า

ประเด็นสำคัญในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประจำปีนี้มุ่งไปที่เรื่องความวุ่นวายทางการเมืองในตะวันออกกลาง สงครามกลางเมืองในซีเรีย และ วิกฤติการณ์หนี้ในยุโรป แต่เชื่อกันว่าอาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกมากมายแตกหน่อหรือต่อยอดออกมาระหว่างการประชุมนอกรอบหรือการหารือแบบทวิภาคีของบรรดาผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ นาย Ban Ki moon กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า ปีนี้ตนมีกำหนดหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำมากกว่า 120 ประเทศ แต่ประเด็นเรื่องความรุนแรงในซีเรียก็จะยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการประชุม ดังนั้นจะมีการหารือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเป็นอันดับแรก

ที่ผ่านมามติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่มีเกี่ยวกับมาตรการลงโทษรัฐบาลซีเรีย ถูกระงับยับยั้งไว้โดยสมาชิกถาวร 2 ประเทศคือรัสเซียและจีนถึงสามครั้ง ซึ่งนักวิเคราะห์จากสถาบัน Century Foundation คุณ Jeffrey Laurenti เชื่อว่าในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้ คณะมนตรีความมั่นคงก็ไม่น่าจะสามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับการจัดการวิกฤติในซีเรีย เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องซีเรีย โดยรัสเซีย จีนและปากีสถานยังไม่มีท่าทีที่ต้องการกดดันให้ให้รัฐบาลซีเรียชุดนี้สละตำแหน่ง แต่ทางสหรัฐและประเทศตะวันตกรวมทั้งกลุ่มสันนิบาตชาติอาหรับยืนยันหนักแน่นว่าประธานาธิบดี Bashar al-Assad ต้องออกไป

นอกจากเรื่องซีเรีย อีกประเด็นหนึ่งที่คาดว่าที่ประชุมจะหยิบยกมาหารือคือเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ประเทศสมาชิกถาวร 5 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ รวมกับเยอรมนีอีก 1 ประเทศภายใต้ชื่อกลุ่ม P5+1 จะหารือกันในวันพฤหัสบดีเกี่ยวกับมาตรการและเงื่อนไขในการกดดันอิหร่านให้ยุติโครงการนิวเคลียร์

อย่างไรก็ดี ท่ามกลางประเด็นความวุ่นวายและวิกฤติการณ์ต่างๆเหล่านี้ ยังมีเรื่องของความสำเร็จของการปฏิรูปการเมืองในพม่าที่เชื่อว่าจะได้รับความสนใจอย่างมากในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาติปีนี้เช่นกัน โดยประธานาธิบดีพม่า Thein Sein มีกำหนดจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครั้งนี้ด้วย แต่ดูเหมือนความสนใจในตัวผู้นำพม่าได้ถูกบดบังรัศมีไปเมื่อนาง Aung San Suu Kyi เดินทางเยี่ยมเยือนสำนักงานใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเธอได้กล่าวปราศรัยว่าการเยี่ยมเยือนสหประชาชาติครั้งนี้มิได้เป็นการลดความสำคัญของปธน. Thein Sein

นาง Suu Kyi ชี้ว่าเวลานี้ทุกฝ่ายควรเลิกสนใจประโยชน์ส่วนตัวและหันมาร่วมมือกันสนับสนุนกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในพม่า ผู้นำประชาธิปไตยของพม่ายังได้กล่าวขอบคุณต่อการที่รัฐสภาสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า และเชื่อว่าจากนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาวพม่าต้องช่วยช่วยเหลือตัวเอง

นาง Aung San Suu Kyi พบปะกับนาย Ban Ki moon ในวันศุกร์ ซึ่งเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมว่าเธอคือสัญลักษณ์แห่งสิทธิมนุษยชนของโลกอย่างแท้จริง
XS
SM
MD
LG