ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานฉบับใหม่ระบุว่า เอดส์หยุดระบาดแล้ว


รายงานฉบับใหม่ระบุว่า เอดส์หยุดระบาดแล้ว
รายงานฉบับใหม่ระบุว่า เอดส์หยุดระบาดแล้ว

รายงานฉบับใหม่ระบุว่า เอดส์หยุดระบาดแล้วและโลกกำลังทำให้การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ผัน กลับไปอีกทางหนึ่ง โครงการ UNAIDS แห่งสหประชาชาติรายงานว่า ประเทศที่ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัส HIV รายใหม่ๆมีจำนวนคงที่ หรือทำให้มีจำนวนลดลงอย่างเป็นล่ำเป็นสันนั้นมีอย่างน้อย 56 ประเทศ

กรรมการบริหารของโครงการ UNAIDS มิเชล สิดิบี (Michel Sidibe) รีบประกาศข่าวดีให้ทราบว่า ในวันนี้ เราสามารถกล่าวอย่างมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่า เราสามารถหยุดยั้งการระบาดของเอดส์ได้แล้ว ผู้ที่ติดเชื้อ HIVมีจำนวนลดลง ผู้ที่เสียชีวิตมีจำนวนลดลง ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ที่ติดเชื้อ HIV รายใหม่ๆลดลงเกือบร้อยละ 20

เมื่อดูข้อมูลสถิติในรายงานของโครงการ UNAIDS ในปีพุทธศักราช 2552 ผู้ติดเชื้อ HIV มีจำนวนราวสองล้านหกแสนราย ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขของเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ที่ระบุว่ามีจำนวนสามล้านหนึ่งแสนราย รายงานฉบับนั้นตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคภัยที่เกิดเนื่องจากการเป็นเอดส์เมื่อปีที่แล้วมีจำนวนหนึ่งล้านแปดแสนราย ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขของเมื่อปีพุทธศักราช 2547 อยู่ร้อยละ 20 รายงานระบุว่า การบำบัดที่ต่อต้านเชื้อ HIV ทำให้คนที่ติดเชื้อ HIV กว่าสามสิบสามล้านคนยังมีชีวิตอยู่ได้

ตามรายงาน ย่าน sub-Sahara ทางแอฟริกายังถูกกระทบกระเทือนจากการระบาดของเอดส์มากที่สุดกล่าวคือ ในหมู่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV รายใหม่นั้น เป็นประชาชนในภูมิภาคนั้นเสียร้อยละ 69 แต่รายงานตั้งข้อสังเกตว่า การระบาดของเชื้อ HIV ในย่าน sub-Sahara ทางแอฟริกานั้นคงที่หรือไม่ก็กำลังลดลง การเสียชีวิตจากโรคภัยที่เกิดเนื่องจากการเป็นเอดส์กำลังลดลง อีกทั้งการติดเชื้อ HIV และการเสียชีวิตจากโรคภัยที่เกิดเนื่องจากการเป็นเอดส์ในหมู่เด็กๆนั้นกำลังลดลงไปด้วย

รองกรรมการบริหารของโครงการ UNAIDS พอล เดอ เลย์ ( Paul De Lay ) กล่าวว่า ประเทศในย่าน sub-Sahara ทางแอฟริกา 22 ประเทศทำให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV รายใหม่ๆลดน้อยลงไปกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ และว่าเรื่องที่ว่านี้เกิดขึ้นในหมู่ประชากรทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาว

เขากล่าวต่อไปว่า การมีคู่ร่วมเพศหลายคนลดน้อยลง ในบางประเทศมีการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นถึง 75 เปอร์เซ็นต์ และการร่วมเพศกับผู้ที่มิได้เป็นคู่ครองของตนก็ลดลง เราจะเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก็เกิดขึ้นช้าลง ดังนั้น พฤติกรรมเสี่ยงด้านเพศสัมพันธ์กำลังเปลี่ยนไปอย่างน่าตื่นตะลึง แต่เรื่องที่เรายังไม่พบเห็นก็คือผลกระทบจากการเพิ่มการบำบัดรักษาเพราะการที่มีผู้มารับการบำบัดรักษามากขึ้นจะมีส่วนช่วยในด้านการป้องกันเช่นกัน

รายงานระบุด้วยว่า ทางยุโรปตะวันออกและภาคเอเชียกลางนั้น จำนวนของผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ๆและผู้ที่เสียชีวิตจากโรคภัยที่เกิดเนื่องจากการเป็นเอดส์นั้นเพิ่มขึ้นมากทีเดียว รายงานระบุว่า ในช่วงปีพุทธศักราช 2543 ถึงปีพุทธศักราช 2552 นั้น จำนวนคนที่ติดเชื้อ HIV และยังมีชีวิตอยู่เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าคือมีจำนวนราวๆหนึ่งล้านสามแสนราย รายงานระบุว่า เชื้อ HIV จะระบาดในหมู่ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาเสพย์ติด ผู้ขายบริการทางเพศ และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ผู้ที่ติดเชื้อ HIV เหล่านี้ส่วนมากอยู่ในรัสเซียและยูเครน

รายงานเตือนด้วยว่าเชื้อ HIV ยังไม่หยุดระบาดในประเทศที่มีรายได้สูงทางอเมริกาเหนือ และยุโรปตะวันตก และว่าการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายด้วยกัน โดยไม่มีการป้องกันอะไรนั้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้การติดเชื้อ HIV แพร่กระจายครั้งใหม่ รายงานกล่าวว่า ชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาในสหรัฐและชนพื้นเมืองดั้งเดิมในคานาดาติดเชื้อ HIV มากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ

XS
SM
MD
LG