ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์กรด้านสิทธิสตรีระบุว่าสตรีชนกลุ่มน้อยมักตกเป็นเป้าการข่มขืนและใช้กำลังรุนแรง


องค์กรด้านสิทธิสตรีระบุว่าสตรีชนกลุ่มน้อยมักตกเป็นเป้าการข่มขืนและใช้กำลังรุนแรง
องค์กรด้านสิทธิสตรีระบุว่าสตรีชนกลุ่มน้อยมักตกเป็นเป้าการข่มขืนและใช้กำลังรุนแรง

Minority Rights Group International ออกรายงานประจำปีฉบับใหม่ซึ่งระบุว่าสตรีที่เป็นชนกลุ่มน้อยของสังคม ไม่ว่าจะจากปัจจัยเรื่องศาสนาหรือชาติพันธุ์มักตกเป็นเป้าของการแบ่งแยกปฏิบัติมากที่สุด ในรูปของการข่มขืนหรือการใช้กำลังรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เพียงเพราะว่าคนกลุ่มนี้มีลักษณะที่ต่างไปจากคนทั่วไปในสังคม และการตกเป็นเป้าของความรุนแรงนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในยามสงบหรือในช่วงของสงคราม

ส่วนรายงานฉบับแรกของหน่วยงานด้านสตรีขององค์การสหประชาชาติซึ่งเพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ก็ชี้ว่า มีหลักฐานต่างๆ อยู่มากมายที่ช่วยยืนยันว่า สตรีเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้โลกสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้ และปัจจัยซึ่งนับเป็นตัวเร่งทวีคูณมากที่สุดได้แก่ การให้อำนาจแก่สตรี การประกันโอกาสการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันสำหรับเด็กหญิงและสตรีในบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ การศึกษา บริการด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมตัดสินใจ

XS
SM
MD
LG