ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานพิเศษ การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันที่ 19 กันยายน พ.ศ 2554 ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อ


รายงานพิเศษ การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติวันที่ 19 กันยายน พ.ศ 2554 ว่าด้วยเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อ

เวลานี้ผู้นำทั่วโลกกำลังร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 66 ที่นครนิวยอร์คซึ่งมีขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยวาระการประชุมระดับสูงเรื่องแรกในวันที่ 19-20 กันยายน คือเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อซึ่่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อประชากรโลกในปัจจุบัน เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ บัน คี มูน ร่วมหารือกับบรรดาผู้นำจากหลายประเทศจากอาฟริกาและเอเซีย ทรงพจน์ สุภาผล ซึ่งเวลานี้ไปร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ค มีรายงานเสนอคุณผู้ฟัง

ในวันแรกของการประชุมระดับสูงของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 66 ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติในนครนิวยอร์ค ที่ประชุมร่วมหารือกันในประเด็นว่าด้วยเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อ โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาแนวทางรับมือและระบุผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากโรคเหล่านั้น โรคไม่ติดต่อสำคัญๆมีด้วยกัน 4 โรคได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รายงานของสหประชาชาติระบุว่าเมื่อปี ค.ศ 2008 มีประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อราว 36 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนราว 63% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว 57 ล้านคนในปีนั้น คาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อต่างๆจะเพิ่มในอัตราที่รวดเร็วเป็น 52 ล้านคนต่อปีภายในช่วง 20 ปีข้างหน้า ซึ่งสูงกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดต่อต่างๆถึง 5 เท่า

เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ บัน คี มูนกล่าวในพิธีเปิดการประชุมระดับสูงว่าด้วยเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อในวันที่ 19 กันยายนว่า โรคที่ไม่ติดต่อคืออุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนา และส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อคนยากจนในประเทศกำลังพัฒนา ทำให้คนเหล่านั้นยิ่งยากจนลงอีก นายบัน คี มูนชี้ด้วยว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคที่ไม่ติดต่อให้ได้นั้น มิได้เป็นผลดีต่อประชาคมสาธารณสุขโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วย

การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาติครั้งที่ 66 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่นำปัญหาด้านสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บบรรจุไว้เป็นวาระสำคัญในการประชุม โดยครั้งแรกนั้นมีขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อนในการประชุมระดับสูงเพื่อหาแนวทางรับมือการระบาดของโรคเอดส์ สำหรับการประชุมในวันจันทร์ที่ 19 กันยายนมีผู้นำหลายประเทศและผู้แทนจากองค์กรด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่นองค์การอนามัยโลก เข้าร่วมอภิปรายถึงสถานการณ์โรคไม่ติดต่อในประเทศตนพร้อมแนวทางป้องกันและควบคุม โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาแถบอาฟริกาและเอเซียซึ่งพบผู้ป่วยเพิ่มขึ่นในอัตราที่รวดเร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้ว เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ บัน คี มูนกล่าวุว่าทุกประเทศควรร่วมมือกันเพื่อต่อสู้รับมือกับโรคไม่ติดต่อที่ว่านี้

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติระบุถึงแนวทางป้องกันและควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่การทานอาหารที่มีประโยชน์ เลิกสูบบุหรี่ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอกจากนี้ที่ประชุมยังแนะนำว่ารัฐบาลประเทศต่างๆสามารถช่วยส่งเสริมการต่อสู้โรคไม่ติดต่อได้ เช่นการขึ้นภาษียาสูบ ห้ามโฆษณาบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ตลอดจนการจัดให้มีระบบดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานสำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อและประชาชนทั่วไป

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG