ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การสหประชาติเรียกร้องให้ทุกชาติทั่วโลกหามาตรการเร่งด่วนเพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีอันตราย


การศึกษาชิ้นล่าสุดของ UNEP พบว่ามาตรการควบคุมการใช้สารเคมีที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นจะสามารถลดจำนวนคนเสียชีวิตลงได้หลายล้านรายทั่วโลกและจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แก่ทุกประเทศให้ดีขึ้น

รายงานเรื่องนี้เสนอภาพที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโลกเราที่เต็มไปด้วยสารเคมีชนิดต่างๆมากมายและเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน ข้อมูลที่ฟังแล้วน่ากลัวมากที่สุดคือคนเรามีความรู้น้อยนิดเกี่ยวกับสารเคมีประมาณ 143,000 ชนิดที่ผลิตออกมาใช้กัน

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติชี้ว่ามีสารเคมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ได้รับการประเมินถึงผลกระทบต่อสุขภาพคนและต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีในแทบทุกกิจกรรมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นในภาคการเกษตร โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิค เหมืองแร่ เรายังพบสารเคมีในสี กาว สิ่งทอ และของเล่นเด็ก

การเสียชีวิตจากสารเคมีอันตรายที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรจัดอยู่ในอันดับหนึ่งในห้าของสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกหรือเสียชีวิตราวปีละหนึ่งล้านคน

นอกจากผลเสียต่อสุขภาพแล้ว คุณซิลวี่ เล็มม์เน็ท ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่ง UNEP กล่าวว่า มาตราการควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจอีกด้วย

คุณเล็มม์เน็ท เจ้าหน้าที่ UNEP กล่าวว่าหากมองดูค่าเสียหายประเมินจากความเจ็บป่วยจากพิษยาฆ่าแมลงในทวีปอาฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า ทั้งที่เป็นค่ารักษาพยาบาลและการขาดรายได้ จะอยู่ที่ราว 6,300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเงินช่วยเหลือในโครงการพัฒนาต่างประเทศทั้งหมดที่มอบให้แก่ประเทศในแถบนี้

UNEP รายงานว่ามูลค่าการขายสารเคมีทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นราว 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี จนถึงอีก 38 ปีข้างหน้า การผลิตสารเคมีได้ย้ายฐานอย่างรวดเร็วจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกำลังพัฒนา รายงานของ UNEP ยังบอกด้วยว่าการผลิตสารเคมีได้เพิ่มขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์ในอาฟริกาและตะวันออกกลางระหว่างปีที่ผ่านมาและจะเพิ่มไปอีกจนถึง 8 ปีข้างหน้า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์ในทวีปลาตินอเมริกา

องค์การอนามัยโลกประมาณว่ามากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ของภาระด้านการรักษาพยาบาลทั่วโลกมีสาเหตุจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม คุณมาเรีย เนียร่า ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามีคนเสียชีวิต 4 ล้าน 9 แสนคนจากโรคภัยต่างๆที่มีเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสภาวะแวดล้อม

คุณมาเรีย เนียร่า ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ามีตัวเลขพิสูจน์ข้อสรุปนี้ แม้จะเป็นตัวเลขที่สูงแต่ยังเป็นการประมาณการณ์ที่่ำต่ำกว่าเป็นจริงเพราะได้พิจารณาจากสารเคมีบางชนิดเท่านั้น

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแนะนำว่าการป้องกันดีและถูกกว่าการแก้ปัญหาและได้เร่งเร้าว่าบรรดาบริษัทผลิตสารเคมี ผู้ใช้สารเคมีไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตและผู้นำเข้าสารเคมี ควรมีบทบาทในการพัฒนานโยบายด้านความปลอดภัยร่วมกับภาครัฐบาล นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลในชาติกำลังพัฒนาและชาติเศรษฐกิจใหม่ให้ร่างนโยบายที่เน้นการป้องกันความเสี่ยงและส่งเสริมทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าแทนที่จะหาทางแก้ไขเพียงอย่างเดียว
XS
SM
MD
LG