ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกและ UNICEF ร่วมรณรงค์เรื่องน้ำดื่มสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดี


Water Shortage
ยังมีพลเมืองโลกกว่า 700 ล้านคนขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด และอีกราว 2,500 ล้านคนต้องการระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัย

องค์การอนามัยโลกและ UNICEF ร่วมกันออกรายงานเพื่อรณรงค์เรื่องน้ำดื่มสะอาด และระบบสุขาภิบาลที่ดีสำหรับชาวโลก โดยหน่วยงานของสหประชาชาตินี้ให้ตัวเลขว่ายังมีพลเมืองโลกกว่า 700 ล้านคนขาดแหล่งน้ำดื่มที่สะอาด และอีกราว 2,500 ล้านคนยังต้องการระบบสุขาภิบาลที่ทันสมัย โดยเฉพาะในอินเดียซึ่งขณะนี้มีประชากรประมาณ 600 ล้านคนที่ยังไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ดีพอ และต้องอาศัยสถานที่สาธารณะเป็นที่ปลดทุกข์แทนการใช้สุขาแบบปิด ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคติดต่อต่างๆ

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องนี้ได้ในรายงานจากจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG