ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หัวหน้าสำนักงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติแถลงต่อที่ประชุม 173 ชาติในกทม. ว่า การลดก๊าซเรือนกระจกยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย


หัวหน้าสำนักงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติแถลงต่อที่ประชุม 173 ชาติในกทม. ว่า การลดก๊าซเรือนกระจกยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย

ผู้แทนจาก 173 ประเทศกำลังประชุมที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือกันเรื่องเป้าหมายการลดการก่อให้เกิดก๊าซที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการให้ความสนับสนุนแก่ประเทศยากจนในการรับมือกับผลกระทบ ผู้อำนวยการสำนักงานด้านสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่า แผนการของชาติต่างๆ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่จำเป็นในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และกล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ประเทศต่างๆ จะต้องตกลงเห็นพ้องกันให้ได้ในปีนี้ในการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยการต่อสู้กับสภาพโลกร้อนที่จะใช้สืบต่อจากพิธีสารเกียวโตซึ่งจะหมดอายุในปีหน้า

ผู้แทนจาก 173 ประเทศกำลังประชุมหารือที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์เรื่องการแก้ปัญหาและแผนการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Christiana Figueres ผู้อำนวยการสำนักงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติแถลงต่อที่ประชุมนี้ว่า การลดก๊าซเรือนกระจกยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายตามที่ตกลงกันในการประชุมปีที่แล้วในเม็กซิโก ที่ให้ประเทศต่าง ๆ ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้มากพอที่จะป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเกิน 2 องศ่เซลเชียสภายในปีพุทธศักราช 2563 และจัดตั้งกองทุนสำหรับช่วยเหลือประเทศยากจนในการปรับตัวตัวรับสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Christiana Figueres กล่าวว่าประเทศต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องทำความตกลงกันให้ได้ในปีนี้เกี่ยวกับสนธิสัญญาที่จะใช้สืบต่อจากพิธีสารเกียวโต เรื่องการลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก ซึ่งจะหมดอายุลงในปีหน้า

ในการประชุมหารือที่กรุงเทพมหานคร มีการแสดงความวิตกว่า วิกฤตการณ์ที่โรงไฟฟ้าปรมาณูในญี่ปุ่นอาจนำไปสู่การพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับโครงการพลังงานปรมาณู และหลายประเทศอาจยกเลิกโครงการใช้พลังงานปรมาณูแทนการผลิตพลังงานจากการเผาถ่านหินหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณมาก

องค์การสหประชาชาติและกลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ประเทศที่พิจารณาทบทวนเรื่องพลังงานปรมาณูควรถือโอกาสนี้ ลงทุนในด้านพลังงานแปรรูปหมุนเวียนที่สะอาดกว่าและปลอดภัยกว่าพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแบบที่ใข้กันมาแต่เดิม

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG